http://majorproject.ir/prod-1881615-فیلم+آموزش+روش+QFD+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1861530-روش+تاپسیس+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل+و+تحلیل+حساسیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-1840659-فیلم+آموزش+روش+ویکور+vikor+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1840635-آموزش+روش+ISM+مدلسازی+ساختاری+تفسیری+و+ISM+گروهی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1813788-آموزش+روش+ویکور+فازی+fuzzy+vikor+و+پیاده+سازی+در+اکسل+و+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-1783524-دانلود+نرم+افزار+تکنیک+DANP+دنپ+دیمتل+بر+اساس+ANP.html monthly http://majorproject.ir/prod-1782444-فیلم+آموزش+روش+DANP+دنپ+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1781629-دانلود+نرم+افزار+روش+WASPAS.html monthly http://majorproject.ir/prod-1776116-فیلم+روش+SWARA+به+همراه+نرم+افزار+SWARA.html monthly http://majorproject.ir/prod-1774712-دانلود+پروژه+شبیه+سازی+با+نرم+افزار+ED.html monthly http://majorproject.ir/prod-1769734-فیلم+آموزش+روش+تاکسونومی+عددی+و+نرم+افزار+تاکسونومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1762190-فیلم+آموزش+تکنیک+PSI+شاخص+انتخاب+ارجحیت+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1761976-آموزش+روش+AHP+فازی+آنالیز+توسعه+چانگ+و+نرم+افزار+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1755434-فیلم+آموزش+روش+تاپسیس+خاکستری+فاصله+ای+grey+interval+TOPSIS.html monthly http://majorproject.ir/prod-1755381-فیلم+آموزش+روش+آنتروپی+خاکستری+فاصله+ای+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1748691-فیلم+آموزشی+روش+آراس+ARAS+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1745377-فیلم+آموزش+روش+کوپراس+COPRAS+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1698487-فیلم+آموزش+روش+بهبود+یافته+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1684202-فیلم+آموزش+روش+بهترین_بدترین+BWM.html monthly http://majorproject.ir/prod-1680030-فیلم+آموزشی+تهیه+پرسشنامه+تاپسیس،+ویکور،+الکتره+و+دیمتل+قطعی+و+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1674282-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+11.html monthly http://majorproject.ir/prod-1665763-پروژه+شبیه+سازی+با+نرم+افزار+ارنا+Arena+پروژه+شماره+5.html monthly http://majorproject.ir/prod-1594782-فیلم+آموزش+روش+دیمتل+خاکستری+Grey+DEMATEL+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1519510-فیلم+آموزش+روش+الکتره+1+و+2+ELECTRE1+2+به+همراه+پیاده+سازی+در+نرم+افزار+اکسل+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-1490379-فیلم+آموزشی+طریقه+ساخت+پرسشنامه+های+روش+های+تصمیم+گیری+AHP+و+ANP+و+Fuzzy+AHP+و+Fuzzy+ANP.html monthly http://majorproject.ir/prod-1368481-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+9.html monthly http://majorproject.ir/prod-1368480-پروژه+کامل+تحلیل+سیستم+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+8.html monthly http://majorproject.ir/prod-1347391-فیلم+های+آموزش+اقتصاد+مهندسی+به+همراه+بررسی+تست+های+کنکوری+اقتصاد+مهندسی+با+پاسخ+تشریحی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1307820-متدولوژی+سیستم+های+نرم++SSM++شامل+پاورپوینت+SSM+،+فایل+PDF+در+رابطه+با+SSM،+مقاله+فارسی+و+انگلیسی+SSM+و+کلیپ+آموزشی+SSM+به+زبان+ان.html monthly http://majorproject.ir/prod-1241824-پروژه+درس+مدیریت+و++کنترل+پروژه،+ساخت+ساختمان+شش+طبقه+در+نرم+افزار+MSP+به+همراه+منشور+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-976743-فیلم+آموزشی+روش+پرامتی+1+و2+Promethee++روش+پرومته+1+و+2++به+همراه+آموزش+نرم+افزار+visual+Promethee+به+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-917657-الگوریتم+فراابتکاری+بهینه+سازی+موج+آب++WWO++و+پاورپوینت+الگوریتم+موج+آب+به+همراه+فایل+word+الگوریتم+موج+آب+WWO.html monthly http://majorproject.ir/prod-880666-فیلم+آموزشی+روش+تحلیل+رابطه+خاکستری+و+تئوری+خاکستری+،+Grey+Relational+Analysis،+GRA+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-858282-الگوریتم+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات+PSO+به+همراه+بررسی+مقالات+الگوریتم+pso+و+پاورپوینت+الگوریتم+PSO.html monthly http://majorproject.ir/prod-852371-روش+آزادسازی+لاگرانژ+و+قضیه+لاگرانژ+به+همراه+مثال+حل+شده+روش+بهینه+سازی+لاگرانژ+در+گمز++gams+.html monthly http://majorproject.ir/prod-848334-حل+یک+مثال+برنامه+ریزی+تولید+و+مدلسازی+توسط+نرم+افزار+گمز+gams.html monthly http://majorproject.ir/prod-819803-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+7.html monthly http://majorproject.ir/prod-819779-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+6.html monthly http://majorproject.ir/prod-819733-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+5.html monthly http://majorproject.ir/prod-819724-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+4.html monthly http://majorproject.ir/prod-819702-پروژه+اقتصاد+سنجی+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ایویوز+eviews.html monthly http://majorproject.ir/prod-819608-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+3.html monthly http://majorproject.ir/prod-806016-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+با+نرم+افزار+ونسیم+vensim++پروژه+ویژه+شماره+2.html monthly http://majorproject.ir/prod-763647-توضیح+و+آموزش+الگوریتم+فاخته++COA++شامل+پاورپوینت+الگوریتم+فاخته،+الگوریتم+فاخته+در+متلب+و+فیلم+های+آموزشی+الگوریتم+فاخته.html monthly http://majorproject.ir/prod-762246-پروژه+درس+سیستم+اطلاعات+مدیریت+MIS.html monthly http://majorproject.ir/prod-736222-پروژه+تحلیل+سیستم+با+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+1.html monthly http://majorproject.ir/prod-734171-آموزش+روش+ميانگين‌+گیری+وزني+مرتب+شده++OWA++و+OWA+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-713808-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+و+زمان+سنجی+ارزیابی+کار+و+زمان+کارخانه+خودروسازی+تولید+کننده+فریم+داشبودر+پژو+405.html monthly http://majorproject.ir/prod-709939-جزوه+آموزش+نرم+افزار+داده+کاوی++کلمنتاین++clementine++_+رایگان.html monthly http://majorproject.ir/prod-703645-پروژه+اثربخشی+کلی+تجهیزات+OEE+به+همراه+مثال+اثر+بخشی+تجهیزات+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-703640-مثال+حل+شده+از+مدل+سازی+زنجیره+تامین+سبز+GSC+در+نرم+افزار+گمز.html monthly http://majorproject.ir/prod-701704-حل+مثال+کاربردی+MRP+در+اکسل+با+استفاده+از+ماکرونویسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-692534-پروژه+مکان+یابی+تسهیلات+نامطلوب+Locating+undesirable+facilities.html monthly http://majorproject.ir/prod-683075-پاورپوینت+ارائه+مقاله+ISI+سیستم+های+صف_رایگان.html monthly http://majorproject.ir/prod-681783-تحلیل+و+کنترل+کیفیت+آماری+کارخانه+گازار+پلاست+تولید+کننده+چراغ+خودرو+معرفی+محصول،+نمودار+OPC،+برگه+های+کنترلی+و+غیره.html monthly http://majorproject.ir/prod-664545-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+بخاری+گازی+شرکت+مشهد+دوام.html monthly http://majorproject.ir/prod-646072-سمینار+کارشناسی+ارشد+مهندسی+صنایع،+رویکردها+و+چالش+های+پیاده+سازی+مدیریت+دانش+در+سازمان+های+دانش+بنیان+پروژه+محور.html monthly http://majorproject.ir/prod-610563-پیاده+سازی+مساله+زمانبندی+تک+ماشین+در+نرم+افزار+لینگو+به+همراه+نرم+افزار+lingo+9+با+کرک+کامل.html monthly http://majorproject.ir/prod-607518-کنترل+پروژه+قطار+شهری+مشهد+در+نرم+افزار+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-599135-پیاده+سازی+الگوریتم+بهینه+سازی+جستجوی+شکار++hunting+search++در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-595930-پروژه+حمل+و+نقل،+برنامه+ریزی+حمل+و+نقل+شهر+تهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-595093-پیاده+سازی+الگوریتم+بهینه+سازی+فاخته+در+متلب+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-593476-پروژه+پایانی+کارشناسی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-593433-پروژه+پیاده+سازی+روش+های+پیش+بینی+تقاضا+در+نرم+افزار+متلب+و+اکسل+مربوط+به+درس+کنترل+موجودی.html monthly http://majorproject.ir/prod-593387-پروژه+کاهش+واریانس+در+شبیه+سازی+شبکه+های+PERT+مربوط+به+درس+مدیریت+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-593381-پروژه+کارشناسی+مهندسی+صنایع،+دسته+بندی+مسائل+مدیریت+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-591290-پروژه+شبیه+سازی+با+ارنا+Arena.html monthly http://majorproject.ir/prod-590184-الگوریتم+PSO+پیاده+سازی+شده+در+MATLAB+به+منظور+حل+مساله+انتخاب+بهینه+سرمایه+گذاری.html monthly http://majorproject.ir/prod-590166-پیاده+سازی+مساله+زمانبندی+تک+ماشین+در+نرم+افزار+GAMS+با+تابع+هدف+مینیمم+سازی+مجموع+وزنی+دیرکرد+و+زودکرد+کارها.html monthly http://majorproject.ir/prod-590154-فایل+اکسل+زمان+سنجی++ارزیابی+کار+و+زمان++مورد+استفاده+در+شرکت+ایران+خودرو+نوشته+شده+با+VBA+در+excel.html monthly http://majorproject.ir/prod-586579-فیلم+آموزشی+WORD+2013+به+صورت+رایگان.html monthly http://majorproject.ir/prod-586578-فیلم+آموزشی+EXCEL+2010+به+صورت+رایگان.html monthly http://majorproject.ir/prod-532370-فیلم+آموزشی+روش+دیمتل+فازی++fuzzy+DEMATEL++در+نرم+افزار+اکسل+برای+اولین+بار+و+به+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-523032-فیلم+آموزشی+حل+مدلAHP+و+AHP+گروهی+در+نرم+افزار+Expert+Choice+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-512494-پروژه+توالی+عملیات+ارائه+5+مقاله+برگزیده+ISI+در+زمینه+های+زمان+بندی+اتاق+عمل،+جراحی.html monthly http://majorproject.ir/prod-505041-فیلم+آموزشی+روش+آنتروپی+شانون+در+اکسل+برای+بدست+آوردن+وزن+معیارها.html monthly http://majorproject.ir/prod-501145-پروژه+مهندسی+صنایع،+لجستیک+بین+الملل.html monthly http://majorproject.ir/prod-499895-پروژه+کارشناسی+مهندسی+صنایع،+مدیریت+فرآیند+در+سازمان+با+همراه+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-496153-فیلم+آموزشی+تکنیک+تاپسیس+فازی+fuzzy+topsis+و+کد+matlab+تاپسیس+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-492777-آموزش+کامل+و+رایگان+نرم+افزار+MSP+2013+به+همراه+15+پروژه+آماده+کنترل+پروژه+توسط+نرم+افزار+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-492012-پروژه+پیش+بینی+قیمت+سهام+با+استفاده+از+داده+کاوی+و+شبکه+های+عصبی.html monthly http://majorproject.ir/prod-484977-فیلم+آموزشی+روش+اولویت+بندی+فازی+fuzzy+prioritization+برای+حل+مدل+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-479337-پروژه+درس+کنترل+پروژه،+ایجاد+کارخانه+فولاد+سازی+در+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-478349-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی،+محصول+مورد+نظر+مخزن+شیشه+شوی+پراید.html monthly http://majorproject.ir/prod-477996-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC،+مطالعه+در+مورد+کیفیت+یکی+از+محصولات+کارخانه+لبنیات+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-474448-پروژه+کارشناسی+ارشد+مدیریت،+ارزیابی+عملکرد+مالی+بانک‌‌ها+با+استفاده+از+روش‌های+غیرپارامتری.html monthly http://majorproject.ir/prod-472061-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+در+مشهد+محصول+مورد+مطالعه+آچار+فرانسه.html monthly http://majorproject.ir/prod-472030-پروژه+مکان+یابی+تسهیلات+رقابتی+به+همراه+حل+مثال+عددی+در+لینگو+Lingo.html monthly http://majorproject.ir/prod-470925-گزارش+کارآموزی+طراحی+و+بهبود+سیستم+کنترل+کیفیت،+در+شرکت+پلاستیران.html monthly http://majorproject.ir/prod-455825-پروژه+بررسی+تقلبی+بودن+اسکناس+ها+با+استفاده+از+تکنیک+های+داده+کاوی+توسط+نرم+افزار+وکا+Weka.html monthly http://majorproject.ir/prod-452878-فیلم+آموزش+روش+دیمتل+DEMATEL+در+اکسل+به+زبان+فارسی+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-450419-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+رادیاتور+پراید.html monthly http://majorproject.ir/prod-447577-پروژه+عوامل+موثر+بر+استقرار+بازار+بورس+الکترونیک+در+ایران+بر+اساس+مدل+سه+شاخگی+و+راهکارهایی+جهت+پیاده‌سازی+آن.html monthly http://majorproject.ir/prod-443284-فیلم+آموزشی+روش+AHP+گروهی+در+اکسل+و+آموزش+محاسبه+نرخ+ناسازگاری+در+سوپر+دسیژن+به+زبان+فارسی+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-426551-آموزش+روش+ANP+فازی+fuzzy+ANP+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-417773-پروژه+مهندسی+صنایع،+سیستم+مدیریت+اطلاعات+MIS+و+استخراج+گردش+اطلاعات+در+کتابخانه+ملی+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-412908-سوالات+و+جزوات+ویژه+آزمون+استخدامی+گمرک+فقط+3000+تومان.html monthly http://majorproject.ir/prod-412459-پروژه+شبیه+سازی+سیستم+های+صف+شبیه+سازی+دستگاه+خودپرداز+بانک+ملی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-412138-پروژه+مطالعه+و+امکان+سنجي+احداث+واحد+توليد+روغن+زيتون.html monthly http://majorproject.ir/prod-412107-پروژه+اقتصاد+مهندسی،+ارزیابی+اقتصادی+برج+تجاری_مسکونی+در+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-388626-پروژه+مهندسی+صنایع،+بررسی+اختلالات+و+مشکلات+ناشی+از+نوبت+کاري+در+شرکت+تولیدي+شیمیایی+کلران.html monthly http://majorproject.ir/prod-388618-پروژه+کارشناسی+مهندسی+صنایع،+بررسی+استرس+شغلی+و+عوامل+آن+درپرستاران+بیمارستان+های+شهرقم.html monthly http://majorproject.ir/prod-388122-مقاله+به+همراه+ترجمه+اقتصاد+مهندسی+پیشرفته.html monthly http://majorproject.ir/prod-386557-پروژه+آناليز+حالات+بالقوه+خرابي+و+آثار+آن+FMEA.html monthly http://majorproject.ir/prod-382081-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع،+نظام+آراستگی+محیط+کار+5S.html monthly http://majorproject.ir/prod-381494-برنامه+اندروید+آموزش+دریافت+سریال+های+قانونی+و+اختصاصی+نود+32+برای+اولین+بار+در+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-377451-آموزش+گام+به+گام+کنترل+پروژه+پریماورا+PRIMAVERA++به+همراه+مثال+واقعی+آموزشی+متفاوت+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-375892-مجموعه+100+مقاله+سیستم+های+تولید+سلولی++و+لجستیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-375877-مجموعه+21+مقاله+با+عنوان+ابزار+های+تصمیم+گیری+در+سازمان+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-375866-مجموعه+38+مقاله+در+رابطه+با+تولید+به+هنگام+JIT.html monthly http://majorproject.ir/prod-375844-17+مقاله+انگلیسی+در+مورد+کاربرد+آنالیز+ریسک+در+بنگاه+های+مختلف+اقتصادی+و+مالی.html monthly http://majorproject.ir/prod-367740-جزوه+کامل+و+دستنویس+درس+اصول+حسابداری+و+هزینه+یابی.html monthly http://majorproject.ir/prod-367729-کد+نویسی+متلب+3+مبحث+اساسی+مدیریت+و+زمانبندی+پروژه+minimum+node+cover+floyd+warshall+algorithm+est+and+lst.html monthly http://majorproject.ir/prod-367703-پروژه+درس+تئوری+شبکه+ها++یا+سامانه+های+شبکه+ای+با+عنوان+روابط+مثبت+و+منفی+در+شبکه+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-367694-پروژه+درس+قابلیت+اطمینان،+بهره+‌گیری+از+روش+تحلیل+درخت+خطای+فازی+FFTA+برای+تحلیل+ریسک‌+های+مربوط+به+فوران+چاه‌+های+نفت.html monthly http://majorproject.ir/prod-362129-پروژه+کارشناسی+ارشد+ارائه+مدلی+بر+اساس+UML+برای+روش+زنجیره+بحرانی+در+کنترل+و+مدیریت+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-359296-حل+مسئله+بهینگی+تسهیلات+طرح+ریزی+در+طراحی+سیستم+های+تولیدی+با+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-359284-پاورپوینت+انبارش+Storage+و+کاربرد+آن+در+مدیریت+زنجیره+تامین+مطالعه+موردی+شرکت+تویوتا.html monthly http://majorproject.ir/prod-359276-مقاله+مدل+بهینه+سازی+برای+ارزیابی+تاثیر+اقتصادی+برای+دسترسی+و+نگهداری+در+طول+سنتز+و+طراحی+نیروگاه+تحلیل+بخش+اقتصادی+مقاله.html monthly http://majorproject.ir/prod-359272-ترجمه+مقاله+مدل‌+هاي+صف‌+بندي+در+بهبود+خدمات+كاربرد+ترمينال+بندر.html monthly http://majorproject.ir/prod-359267-ترجمه+مقاله+مدل+بهينه‌+سازي+چندمنظوره+براي+زمان‌+بندي+چندين+پروژه+در+زنجيره+بحراني.html monthly http://majorproject.ir/prod-343549-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+در+شرکت+تولید+قطعات+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-343547-پروژه+درس+طراحی+ایجاد+صنایع+طراحی+کارخانه+تولید+بوسترپمپ+آب.html monthly http://majorproject.ir/prod-343543-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع،+تولید+شیشه+دو+جداره+با+استفاده+از+فناوری+بازیافت+شیشه.html monthly http://majorproject.ir/prod-336374-پروژه+شبیه+سازی+شرکت+خدمات+همکاران+سیستم+به+وسیله+نرم+افزار+ED.html monthly http://majorproject.ir/prod-329914-ترجمه+مقاله+در+رابطه+با+REENGINEERING+مهندسی+مجدد+و+الگوهای+مهندسی+مجدد.html monthly http://majorproject.ir/prod-329910-پاورپوینت+طراحی+آزمایش+ها+DOE.html monthly http://majorproject.ir/prod-329470-پروژه+شبیه+سازی+شبیه+سازی+یکی+از+واحدهای+شرکت+آب+با+استفاده+از+نرم+افزار+ED.html monthly http://majorproject.ir/prod-329464-توضیحات+در+مورد+انواع+الگوریتم+های+بهینه+سازی+شامل+الگوریتم+جستجوی+تپه+نوردی،+الگوریتم+شبیه+سازی+حرارت+و+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-329457-نمونه+پروپوزال++آماده+مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/prod-308693-پاورپوینت+در+رابطه+با+طوفان+فکری.html monthly http://majorproject.ir/prod-307404-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+تاثير+کاهش+حجم+دولت+بر+توليد+ناخالص+ملي+توسط+نرم+افزار+Vensim+ونسیم.html monthly http://majorproject.ir/prod-307398-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+بررسي+بحران+بعد+از+وقوع+زلزله+در+تهران+توسط+نرم+افزار+Vensim+ونسیم.html monthly http://majorproject.ir/prod-307389-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+بررسی+بحران+آلودگی+آب+و+هوا+حاصل+از+افزایش+جمعیت+در+تهران+با+نرم+افزار+ونسیم+VENSIM.html monthly http://majorproject.ir/prod-307366-ویدئوی+آموزش+کامل+روش++فرایند+تحلیل+سلسله+مراتبی+AHP+در+اکسل+و+متلب+به+همراه+کدهای+متلب+و+فایلهای+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-306992-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+درشرکت+اتمسفر+تولید+کننده+مشعل+های+گازی+و+گازوئیلی.html monthly http://majorproject.ir/prod-306872-پروژه+طرحریزی+واحدهای+صنعتی+در+کارخانه+سنگبری+یزدانی.html monthly http://majorproject.ir/prod-304282-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+صبا+سرزمین+ایرانیان+تولید+کننده+ظروف+تفلون،+چدن،+استیل+و+غیره.html monthly http://majorproject.ir/prod-304272-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+در+کارخانه+نازگل+تولید+روغن+نباتی+مایع+و+جامد.html monthly http://majorproject.ir/prod-303407-پروژه+مهندسی+صنایع،+مدل+سرآمدي+EFQM+و+بررسي+ميزان+اثر+بخشي+و+شناسائي+كانالهاي+ارتباطي+بين+كاركنان+و+مديريت+در+شركت+هپكو.html monthly http://majorproject.ir/prod-303384-گزارش+کارآموزی+در+مورد+تکنیک+5S+و+زمان+سنجی++ارزیابی+کار+و+زمان++در+کارخانه+موزاییک+سازی+یزد.html monthly http://majorproject.ir/prod-300086-مقاله+همراه+با+ترجمه+عوامل+موثر+بر+عملكرد+شركت،+فاكتور+هاي+مهم+وابسته+به+اقتصاد+و+سازمان+دهي.html monthly http://majorproject.ir/prod-289489-پروژه+روش+های+تولید،+براده+برداری+به+روش+اسپارک.html monthly http://majorproject.ir/prod-288110-پروژه+درس+کنترل+پروژه،+پروژه+سد+خاکی+با+هسته+رسی+توسط+نرم+افزار+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-286294-پروژه+روش+های+تولید+جوش+فلزات+رنگی+و+جوش+لیزری.html monthly http://majorproject.ir/prod-277879-پروژه+سیستم+های+صف+برنامه+نویسی+رابطه+اول+ارلنگ+با+زبان+C+پلاس+پلاس+برای+ورودی+های+پواسون+و+زمان+خدمت+نمایی.html monthly http://majorproject.ir/prod-269915-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی،+کارخانه+تولید+قطعات+بادی+خودرو+مانند+کانال+هواکش+داشبورد،+کانال+هوا+و+غیره.html monthly http://majorproject.ir/prod-266773-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+رنگسازی+پارس+سیمین.html monthly http://majorproject.ir/prod-266239-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+آذر+موتور+مبین+تولید+کننده+باک+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-265532-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+امکان+سنجی+تولید+موتور+سیکلت+برقی+در+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-264598-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+تولید+آبگرمکن+شرکت+سینجرگاز.html monthly http://majorproject.ir/prod-250447-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+در+شرکت+تولیدی+پروفیل+و+ساخت+در+و+پنجره+آلومینیومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-242998-آموزش+ویژه+و+گام+به+گام+نرم+افزار+گمز+GAMS+به+همراه+حل+مثال+کاربردی+در+هر+گام.html monthly http://majorproject.ir/prod-238634-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+در+شرکت+والا+صنعت+تولید+کننده+پلوپز+دو+شعله+ايتاليايي.html monthly http://majorproject.ir/prod-238606-نرم+افزار+Comfar+کامفار+نسخه+کامل+و+کرک+شده+بدون+محدودیت+با+پشتیبانی+از+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-234522-پروژه+اولویت+بندی+عوامل+موثر+بر+افزایش+بهره+وری+نیروی+انسانی+شرکت+برق+منطقه+ای+کرمان+به+همراه+پرسشنامه+تحقیق.html monthly http://majorproject.ir/prod-231841-پروژه+روش+های+تولید،+شکل+دادن+به+وسیله+نورد+کردن.html monthly http://majorproject.ir/prod-231837-پروژه+مهندسی+صنایع،+ارائه+مدل+بهینه+برای+نگهداری+و+تعمیرات+پیشگیرانه+با+استفاده+از+روش+های+تصمیم+گیری+چند+معیاره.html monthly http://majorproject.ir/prod-231208-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+طراحی+سیستم+های+صنعتی،+مکان+یابی+هاب+با+تخصیص+یگانه+بدون+ظرفیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-231206-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+روش+های+تولید،+خنک+کردن+قالب+Tailorدر+قالب+گیری+داغ+برای+تولید+استیل.html monthly http://majorproject.ir/prod-230705-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+اقتصاد+مهندسی+در+مورد+یک+تحلیل+ترکیبی+هزینه_+سود.html monthly http://majorproject.ir/prod-230703-مقاله+همراه+با+ترجمه+با+عنوان+يك+روش+چند+معياره+براي+طراحي+مناسب+ايستگاههاي+كاري+توليدي+از+جنبه+ارگونوميك.html monthly http://majorproject.ir/prod-229953-پروژه+اقتصاد+سنجی،+عوامل+موثر+بر+نرخ+ارز+در+ايران+با+استفاده+از+نرم+افزار+ایویوز+Eviews.html monthly http://majorproject.ir/prod-228479-خلاصه+ی+فصل+های+مهم+و+پرفرمول+درس+سیستم+های+صف+منطبق+با+کتاب+مدرس+یزدی.html monthly http://majorproject.ir/prod-228036-پاورپوینت+کاربرد+HFMEA++در+آرتروپلاستی+زانو.html monthly http://majorproject.ir/prod-227884-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+مداخله+ارگونومی+در+شرکت+ایران+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-227655-مرور+ادبیات+مکان+یابی_موجودی+در+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-227647-تجزیه+و+تحلیل+سیستم+صف+موجود+در+یکی+از+شعب+بانک+ملت+شهرستان+دزفول.html monthly http://majorproject.ir/prod-227643-کاربرد+سیستم+های+صف+در+برنامه+ریزی+تولید+این+پروژه+توسط+دو+مقاله+ترجمه+شده+توضیح+داده+خواهد+شد.html monthly http://majorproject.ir/prod-227637-پروژه+ارائه‌+یک+مدل+پنج+هدفه+برای+مساله‌+مسیریابی++وسایل+نقلیه+VRP++با+در+نظرگیری+اهداف+اقتصادی+و+زیست+محیطی.html monthly http://majorproject.ir/prod-227634-مروری+بر+ادبیات+مسائل+مکان+یابی+تسهیلات،+مسیریابی+وسایل+نقلیه+و+مکان+یابی_مسیریابی.html monthly http://majorproject.ir/prod-227631-مفاهیم+پایه+ای+حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/prod-227564-پروژه+کاربرد+نظریه+ی+صف+در+طراحی+شبکه+ی+زنجیره+ی+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-227559-پروژه+کاربرد+تکنیک+های+تصمیم+گیری+چندهدفه+MCDM+در+مسائل+مسیریابی+وسایل+نقلیه+VRP.html monthly http://majorproject.ir/prod-227556-پروژه+تجزیه+و+تحلیل+سیستم+صف+در+یک+مرکز+سوخت+رسانی+پمپ+بنزین.html monthly http://majorproject.ir/prod-226694-آموزش+تحلیل+سیستم+های+داینامیک+با+استفاده+از+نرم+افزار+VENSIM.html monthly http://majorproject.ir/prod-226283-نمونه+ای+از+یک+پروژه+برنامه+ریزی+تولید+در+نرم+افزار+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-225920-تمرین+حل+شده+درس+برنامه+ریزی+تولید+در+نرم+افزار+SPSS.html monthly http://majorproject.ir/prod-223291-پروژه+با+عنوان+استاندارد+و+استاندارد+سازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-221729-پروژه+با+عنوان+برنامه+ریزی+احتیاجات+مواد+MRP.html monthly http://majorproject.ir/prod-219433-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+بخش+طراحی+و+توسعه+کابل+اداره+مخابرات+استان+کردستان.html monthly http://majorproject.ir/prod-219417-مثال+های+حل+شده+از+شبیه+سازی+در+نرم+افزار+ED+Enterprise+Dynamics.html monthly http://majorproject.ir/prod-219308-تمرین+و+مثال+حل+شده+درس+برنامه+ریزی+تولید+توسط+نرم+افزار+لینگو+LINGO.html monthly http://majorproject.ir/prod-218761-تحقیق+مراحل+طراحی+کارخانه+و+مراحل+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/prod-218759-تحقیق+با+عنوان+مطالعه+سیستم+موجود+و+امکان+سنجی.html monthly http://majorproject.ir/prod-218755-پروژه+تحلیل+SWOT+صنعت+توریسم.html monthly http://majorproject.ir/prod-218469-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات+در+کارخانه+آجر+نسوز+اصفهان.html monthly http://majorproject.ir/prod-216972-پروژه+مهندسی+صنایع،+تاثیر+ERP+بر+مدیریت+زنجیره+تامین+SCM.html monthly http://majorproject.ir/prod-216964-پروژه+مهندسی+صنایع+با+عنوان+پیاده+سازی+سيستم+توليد+به+هنگام+JIT+در+شركت+ريخته+گر+و+آهنگر+فن+آور+رافكو.html monthly http://majorproject.ir/prod-215978-فروش+ویژه+جزوات،+صداهای+ضبط+شده+اساتید+برجسته+ویس+Voice+اساتید+برای+کنکور+کارشناسی+ارشد+مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/prod-214974-پروژه+روش+سنجی+و+مطالعه+کار+در+شرکت+نفت+بهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-214708-پروژه+مهندسی+صنایع+با+عنوان+مدیریت+زنجیره+تامین+SCM.html monthly http://majorproject.ir/prod-214266-پروژه+درس+مدیریت+و+کنترل+پروژه+برنامه+ریزی+و+کنترل+پروژه+منازل+مسکونی+و+سازمانی+در+زاهدان.html monthly http://majorproject.ir/prod-212411-حل+المسائل+متفاوت+کتاب+نظریه+ی+صف+دکتر+محمد+مدرس+یزدی.html monthly http://majorproject.ir/prod-212120-پروژه+در+مورد+کنترل+کیفیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-212116-پروژه+بررسي+و+ارائه+نحوه+استقرار+يك+سيستم+مديريت+كيفيت+براساس+الگوي+ايزو+9001+دريك+محيط+آموزشي.html monthly http://majorproject.ir/prod-211916-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+کابل+سین+بخش+نگهداری+و+تعمیرات.html monthly http://majorproject.ir/prod-211802-کاربرد+فناوری+نانو+در+مهندسی+عمران.html monthly http://majorproject.ir/prod-211795-حل+المسائل+کتاب+هوش+مصنوعی+Artificial+Intelligence++A+Modern+Approach+نوشته+ی+راسل+و+نورویگ+Russell+and+Norvig.html monthly http://majorproject.ir/prod-211789-کتاب+و+حل+المسائل+Facility+Layout+and+Location+an+Analytical+Approach+نوشته+Francis+فرانسیس.html monthly http://majorproject.ir/prod-211707-پروژه+ایجاد+یک+مدل+استراتژی+براي+مديريت+كيفيت+جامع+TQM.html monthly http://majorproject.ir/prod-211704-پروژه+طراحی+یک+سیستم+خبره+برای+سیستم+برنامه+ریزی+و+کنترل+تولید+همراه+با+نمونه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-211583-مقاله+همراه+با+ترجمه،+یک+الگوریتم+ساده+و+موثر+برای+مساله+ی+مکان+یابی+دو+مرحله+ای+تسهیلات+با+ظرفیت+محدود.html monthly http://majorproject.ir/prod-211566-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+مدیریت+ریسک+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-211558-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+مهندسی+ارزش.html monthly http://majorproject.ir/prod-211328-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات،+بررسی+سیستم+نگهداری+و+تعمیرات+نت+پتروشیمی+مبین.html monthly http://majorproject.ir/prod-211319-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع،+نقش+مدیریت+دانش+در+شرکت+ها+و+سازمان+های+کوچک.html monthly http://majorproject.ir/prod-211316-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+امکان+سنجی+احداث+کارخانه+سنگبری+سنگ+چینی+با+ظرفیت+تولید+23+تن+در+روز+در+شهرستان+نی+ریز.html monthly http://majorproject.ir/prod-210919-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+کابلسازی+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-210896-طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+جک+گازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-210675-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایع+بررسی+تکنیک+های+مختلف+مدیریت+ریسک+در+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-210667-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+تولید+پلوپز+50++50.html monthly http://majorproject.ir/prod-210656-پروژه+برنامه+ریزی+تولید+بررسی+G+COD+ها+جی+کدها+در+ماشین+CNC.html monthly http://majorproject.ir/prod-210650-شش+سیگما+و+تفکر+ناب.html monthly http://majorproject.ir/prod-210136-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+شرکت+آب+بند+بابل+تولیدی+مشعل+های+خانگی.html monthly http://majorproject.ir/prod-209191-آموزش+زمانسنجی++ارزیابی+کار+و+زمان+++به+وسیله+کرنومتر+STOP+WATCH.html monthly http://majorproject.ir/prod-209180-نگهداری+و+تعمیرات+در+شرکت+سیمان+شرق+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-209177-نمونه+سوالات+حل+شده+درس+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+در+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-207060-پروژه+با+عنوان+سیستم+اطلاعات+مدیریت+MIS.html monthly http://majorproject.ir/prod-207057-مقاله+با+ترجمه+بررسی+تناسب+و+اثربخشی+انتقال+فناوری+در+چین.html monthly http://majorproject.ir/prod-207056-پروژه+مدیریت+تولید+سیستم+تولید+بر+اساس+کانبان.html monthly http://majorproject.ir/prod-207054-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات،+نگرشي+منتقدانه+بر+واحد+نگهداری+و+تعمیرات+مهد+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-207052-گزارش+کارآموزی+الگوریتم+کلی+فرایند+بازسازی+و+ساخت+تجهیزات+در+نیروگاه+برق+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-207051-پروژه+طراحی+نظام+جانشین+پروری+و+مدیریت+استعدادها.html monthly http://majorproject.ir/prod-207049-پروژه+بررسی+عوامل+استراتژیک+و+راهکارهای+پیشنهادی+SWOT+در+شرکت+صنایع+روشنایی+همایش+نیرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-207046-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+عایق+خودرو+توس+تولیدی+عایق+صدا+اتاق+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-207044-پروژه+تدوین،+طراحی+و+اجرای+سیستم+ارزیابی+عملکرد+بر+اساس+مدل+بازخورد+360+درجه.html monthly http://majorproject.ir/prod-207038-پروژه+مهندسی+صنایع+بررسي+و+تعيين+سيستم+مناسب+توليد+بر+اساس+كانبان+براي+توليد+قطعات+خودرو+مطالعه+موردی+شرکت+عایق+خودرو+توس.html monthly http://majorproject.ir/prod-207033-پروژه+بررسی+تاثیر+خصوصی+سازی+بر+کارایی+با+استفاده+از+روش+تحلیل+پوششی+داده+ها+DEA++مطالعه+موردی+مخابرات+خراسان+رضوی.html monthly http://majorproject.ir/prod-207027-پروژه+شناسایی+و+سنجش+میزان+تاثیر+محرک+ها+و+موانع+بکارگیری+سیستم+های+یکپارچه+اطلاعات+منابع+سازمان+ERP،+در+موسسات+صنعتی_پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/prod-206514-پروژه+برنامه+ریزی+منابع+سازمان+ERP.html monthly http://majorproject.ir/prod-206009-پک+کامل+فلش+کارت+DLM+Pack+لغات+انگلیسی+کنکور+ارشد+و+آزمون+تافل+مخصوص+تمامی+رشته+ها+و+گرایشها.html monthly http://majorproject.ir/prod-205654-پروژه+شیمی+پروژه+تجزیه+و+تحلیل+رفتار+ویسکوالاستیک+آمیزه+های+پلیمری.html monthly http://majorproject.ir/prod-205652-بررسي+عوامل+موثر+در+بهره+وري+كاركنان+كارخانه‌ي+آسفالت+سازي+سازمان+مهندسي+و+عمران+شهر+تهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-205641-توضیح+کامل+نگهداری+و+تعمیرات+و+چگونگی+پیاده+سازی+در+سازمان.html monthly http://majorproject.ir/prod-203979-پروژه+شبیه+سازی+بسته+بندی+کاشی+با+نرم+افزار+Arena+به+همراه+فایلهای+Arena.html monthly http://majorproject.ir/prod-203854-بررسی+تكنيک+FMEA+و+معرفی+کاربردهای+آن.html monthly http://majorproject.ir/prod-203844-پروژه+ایجاد+روشی+براي+پیاده+سازی+سيستم+JIT++در+شرکت+ايران+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-203199-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+زمانسنجی+انجام+فرایند+مونتاژ+شیر+فلکه+آب.html monthly http://majorproject.ir/prod-203192-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+چراغ+دایکاست+خیابانی.html monthly http://majorproject.ir/prod-203188-ارائه+يک+روش+علمي+براي+طرح+و+تدوين+سيستم+برنامه+ريزي+نگهداري+و+تعميرات.html monthly http://majorproject.ir/prod-203187-پروژه+درس+محاسبات+عددی+حل+دستگاه+معادلات+خطی+روش+گاوس+سایدل+و+SOR+به+زبان+برنامه+نویسی+C.html monthly http://majorproject.ir/prod-203184-مفاهیم+آمار+مهندسی+به+همراه+مثال+ها+و+توضیحات+تکمیلی.html monthly http://majorproject.ir/prod-203181-جزوه+زبان+تخصصی+مهندسی+صنایع+دکتر+شایان+مخصوص+داوطلبان+ارشد+صنایع+توصیه+شده+توسط+دکتر+شایان.html monthly http://majorproject.ir/prod-203175-جزوه+گرامر+قواعد+زبان+عمومی+دکتر+فرید+مختص+داوطلبان+کارشناسی+ارشد+تمامی+رشته+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-203172-ارزیابی+کار+و+زمان+در+شرکت+سبز+دشت+دستگاه+ساقه+خردکن+سرزن+سیب+زمینی.html monthly http://majorproject.ir/prod-203168-پروژه+اتوماسیون+خودکارسازی+خط+مونتاژ+گیربکس+شافت+مستقیم+مدل+MAS.html monthly http://majorproject.ir/prod-203057-بررسي+پارامترهاي+طراحي+ترانسفورماتورهاي+قدرت+تكه+فاز+و+ارائه+الگوريتم+مناسب+براي+طراحي+بهينه+آن+با+استفاده+از+نرم+افزار+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-203048-گزارش+کارآموزی+بررسی+مسائل+ایمنی+در+شرکت+پلاستیک+سازی+امواج.html monthly http://majorproject.ir/prod-203044-پروژه+بهبود+چیدمان+خط+تولید+کارخانه+شرق+جامه+با+استفاده+از+شبیه+سازی+سیستمهای+صف.html monthly http://majorproject.ir/prod-203037-ارائه+درس+تئوری+توالی+عملیات+یک+رویکرد+شاخص+توزیع+ترکیبی+برای+زمان+بندی+جریان+کارگاهی+دوگانه.html monthly http://majorproject.ir/prod-202896-پروژه+طراحی+کارخانه+مجتمع+متالوژی+پودر+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-202786-پروژه+طرح+توجیهی+نصب+و+راه+اندازی+کارخانه+کیک+و+کلوچه.html monthly http://majorproject.ir/prod-202082-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+تولید+شلنگ+ترمز+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-201577-پروژه+ارزيابي+كيفيت+خدمات+ارائه+شده+توسط+شركت+سهامي+بيمه+ايران+از+دیدگاه+مشتریان.html monthly http://majorproject.ir/prod-201542-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+در+شرکت+تلویزیون+پارس+الکتریک.html monthly http://majorproject.ir/prod-201319-پروژه+درس+روشهای+تولید+فرآیند+تولید+گزارش+بازدید+از+واحد+تولیدی+لاستیک+سازی،+جوش+گستر+و+تکنوپلاست+توضیح+بخش+ها+و+مراحل+تولیدی.html monthly http://majorproject.ir/prod-201313-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+آسا+تجهیز+سامان+تولید+کننده+دوچرخه.html monthly http://majorproject.ir/prod-201302-پروژه+درس+روشهای+تولید+فرآیند+تولید+معرفی+بخش+های+مختلف+واحد+تولیدی+فولاد+مبارکه+اصفهان.html monthly http://majorproject.ir/prod-201298-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+در+شرکت+هادی+تفلون+یزد.html monthly http://majorproject.ir/prod-201287-تمرینات+حل+شده+درس+روش+های+آماری+احتمالات+و+آمار+مهندسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-201101-پروژه+کارسنجی+و+زمانسنجی++ارزیابی+کار+و+زمان++در+شرکت+زامیاد.html monthly http://majorproject.ir/prod-201096-پروژه+مهندسی+مجدد+و+مهندسی+معکوس.html monthly http://majorproject.ir/prod-200914-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+و+کارآموزی+در+شرکت+تهران+قطعه.html monthly http://majorproject.ir/prod-200908-کاربردهفت+ابزارمقدماتی+کنترل+کیفیت+وکنترل+کیفیت+جامع+TQM+و+بهبودکیفیت+تصاویر+رادیوگرافی+جوش+در+مجتمع+صنعتی+ماشین+سازی+اراک.html monthly http://majorproject.ir/prod-200392-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+پارس+خودرو+قسمت+مهندسي+و+تحقيقات+محصول؛+نقشه+کشی+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/prod-200372-پروژه+تجزيه+و+تحليل+سيستم+هاي+اندازه+گيري+در+شركت+ماشين+دارو+به+همراه+فایلهای+در+قالب+excel.html monthly http://majorproject.ir/prod-200299-پروژه+درس+برنامه+ریزی+تولید+بررسي+توالي+بهينه+کارها+مساله+تک+ماشينه+پايه.html monthly http://majorproject.ir/prod-200275-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+صندلی+سازی+ایران+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-200263-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+ایران+خودرو+بخش+برنامه+ریزی+مدیریت+ریخته+گری.html monthly http://majorproject.ir/prod-200257-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+ایران+خودرو+بخش+کنترل+کیفیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-200240-سیستم+های+تولید+انعطاف+پذیر+FMS.html monthly http://majorproject.ir/prod-200237-چهار+مقاله+در+خصوص+ارزشيابي+كاركنان.html monthly http://majorproject.ir/prod-200222-جستاری+در+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+در+شرکت+سایپا.html monthly http://majorproject.ir/prod-200211-پروژه+تولید+ناب+و+افزایش+بهره+وری.html monthly http://majorproject.ir/prod-200199-پروژه+تفكر+ناب+دروازه+ورود+به+سرزمين+سيگماها؛مقايسه+ايي+توصيفي+بين+ابزارهاي+حل+مسئله+شش+سيگما،تفكر+ناب+و+تئوري+محدوديتها.html monthly http://majorproject.ir/prod-200054-مثال+و+تمرین+های+حل+شده+اقتصاد+مهندسی+هم+به+صورت+دستی+و+هم+در+نرم+افزارهای+EXCEL+و+LINGO.html monthly http://majorproject.ir/prod-199975-پروژه+انبارداری+در+شرکت+داروسازی+جابربن+حیان.html monthly http://majorproject.ir/prod-199970-پروژه+درس+نقشه+کشی+صنعتی+نقشه+کشی+و+نحوه+مونتاژ+چراغ+مطالعه+در+نرم+افزار+کتیا+CATIA.html monthly http://majorproject.ir/prod-198158-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات+در+شرکت+کرمان+خودرو+به+همراه+فرم+های+excel+نت.html monthly http://majorproject.ir/prod-198100-پروژه+طراحی+ایجاد+تولید+سیستم+کنترل+الکترونیکی+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-198009-آموزش+کامل+و+ویژه+شبیه+سازی+به+همراه+آموزش+شبیه+سازی+در+نرم+افزار+Arena.html monthly http://majorproject.ir/prod-197998-گزارش+کارآموزی+بررسي+وضعيت+ارگونومي+فرايند+توليد+خودرو+سمند+در+سالن+مونتاژ+ایران+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-197993-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات+در+کارخانه+تولیدی+خودرو+در+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-197958-پروژه+شبیه+سازی+خط+تولید+کمک+فنر+خودرو+توسط+نرم+افزار+ارنا+و+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-197015-پروژه+احداث+تقاطع+در+نرم+افزار+مایکروسافت+پروجکت+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-196895-پروژه+طراحی+مقاوم+فرآیند+تولید+سیمان+از+طریق+روش+های+آماری+طراحی+آزمایشات.html monthly http://majorproject.ir/prod-196886-پروژه+شبيه+سازي+کتابخانه+دانشگاه+توسط+Arena+و+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-195955-پروژه+کامل+و+ویژه+مقطع+کارشناسی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+برنامه+ریزی+احتمالی+در+مسیریابی+وسائط+نقلیه+VRPSD.html monthly http://majorproject.ir/prod-195944-پروژه+درس+مدیریت+و+کنترل+پروژه+پروژه+ی+بازسازی+آزمایشگاه+شیمی+همراه+با+فایلهای+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-195940-گزارش+کارآموزی+شرکت+داروسازی+جابربن+حیان.html monthly http://majorproject.ir/prod-195937-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+تولید+هد+گرانیت+ساب+Granite+Polishing+Head.html monthly http://majorproject.ir/prod-195931-پروژه+درس+سیستم+مدیریت+اطلاعات+MIS+پیاده+سازی+سیستم+اطلاعاتی+در+داروخانه+به+همراه+فایلهای+طراحی+در+اکسس.html monthly http://majorproject.ir/prod-195717-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+پروژه+ی+ارزیابی+کار+و+زمان+سامانه+137+شهرداری+تهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-195716-پروژه+روشهای+آماریانجام+تحلیل+رگرسیونی+جهت+برازش+یک+رابطه+ی+مناسب+برای+متغیر+پاسخ+حرکت+بالانس+در+رشته+ی+ژیمناستیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-195714-پروژه+منحنی+فیلیپس+رابطه+ی+تورم+و+بیکاری+و+بررسی+آن+در+اقتصاد+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-195713-پاورپوینت+پروژه+درس+مهندسی+فاکتورهای+انسانی.html monthly http://majorproject.ir/prod-195712-پروژه+درس+الگوریتم+های+فراابتکاری+مساله+افرازبندی+گراف+Graph+Partitioning+Problem.html monthly http://majorproject.ir/prod-195710-پروژه+نقش+مکان+یابی+تسهیلات+در+زنجیره+ی+تأمین+Facility+Location+Role+in+Supply+Chain.html monthly http://majorproject.ir/prod-195709-پروژه+مقاومت+مصالح+بررسی+نیروهای+وارده+بر+سبد+بسکتبال+و+پارامترهای+موثر+در+طراحی+آن.html monthly http://majorproject.ir/prod-195708-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+طرح+کسب+و+کار+واحد+دامداری+همراه+با+پرسشنامه+انجام+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-195228-گزارش+کارآموزی+در+شرکت+نفت+و+گاز+پارس+قسمت+برنامه+ریزی+و+کنترل+طرح+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-195205-گزارش+کارآموزی+در+پالایشگاه+نفت+شهید+تندگویان+تهران+بخش+برنامه+ریزی+و+توسعه+سرمایه+انسانی.html monthly http://majorproject.ir/prod-195197-مجموعه+گره+ها+و+اطلاعات+مورد+نیاز+برای+حل+مساله+مکان+یابی+هاب.html monthly http://majorproject.ir/prod-195063-نمونه+پروژه+های+انجام+شده+توسط+مایکروسافت+پروجکت+MSP+سری+پنجم.html monthly http://majorproject.ir/prod-195020-مقاله+درس+روش+تحقیق+بررسی+سازمان‌های+رسمی+و+غیر+رسمی.html monthly http://majorproject.ir/prod-194654-کد+مدل+هاب+میانه+P_HUB+Median+در+نرم+افزار+گمز+GAMS.html monthly http://majorproject.ir/prod-194646-کد+مدل+هاب+مرکز+P_hub+center+در+نرم+افزار+گمز+GAMS.html monthly http://majorproject.ir/prod-194187-پروژه+پایانی+مهندسی+صنایعمدیریت+ارزش+حاصله+مدل+های+موجود+در+این+پروژه+با+استفاده+از+داده+های+واقعی+تحلیل+شده+اند.html monthly http://majorproject.ir/prod-194185-پروژه+کارآموزی+شرکت+تعاونی+صنعتی+تکاب+اتصال+تولیدی+اتصالات+لوله+برای+شرکت+آب+و+فاضلاب+و+صنایع+گاز.html monthly http://majorproject.ir/prod-194179-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+بوستر+ترمز+خودرو+شركت+توليدي+ايران+بوستر.html monthly http://majorproject.ir/prod-194079-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+کارخانه+پنجره+سازی+آریا+تولیدی+پروفیل+و+پنجره+UPVC.html monthly http://majorproject.ir/prod-193994-پاورپوینت+مراحل+تولید+سکه+مربوط+به+درس+روش+های+تولید.html monthly http://majorproject.ir/prod-193990-توضیح+کامل+الگوریتم+ژنتیک+تاریخچه،+اجرای+الگوریتم+ژنتیک،+نقاط+قوت+و+محدودیت+الگوریتم+ژنتیک+و+غیره.html monthly http://majorproject.ir/prod-193983-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+بررسی+اقتصادی+طرح+سرمایه+گذاری+تولید+دکل+های+انتقال+نیرو+شرکت+پرشین+سازه.html monthly http://majorproject.ir/prod-193981-پاورپوینت+انواع+توابع+توزیع+احتمال+همراه+با+شکل+و+توضیحات+روان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193980-پروژه+کاربرد+کامپیوتر+در+مهندسی+صنایع+توسط+نرم+افزار+MINITAB+به+همراه+فایلهای+مینی+تب.html monthly http://majorproject.ir/prod-193978-پروژه+کارآموزی+در+شرکت+بهبود+گستر؛+بررسی+عملکرد+شرکت+در+زمینه+ایزو+و+شناسایی+انواع+ایزوها.html monthly http://majorproject.ir/prod-193977-پروژه+نگهداری+و+تعمیرات+در+شرکت+پرشین+سازه+به+همراه+تمامی+فرمهای+نت.html monthly http://majorproject.ir/prod-193761-پروژه+کارآموزی+شرکت+صنایع+آلومینیوم+ایرالکو.html monthly http://majorproject.ir/prod-193757-پروژه+صنعت+نساجی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193753-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+تولید+الکترود+جوشکاری.html monthly http://majorproject.ir/prod-193747-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+کارخانه+تولید+رینگ+چرخ+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-193603-پروژه+پایانی+بهبود+مستمر+کایزن+KAIZEN.html monthly http://majorproject.ir/prod-193600-روش+هاي+آماري+براي+احتمال+پذيري+سيستم+هاي+تعميرشدني.html monthly http://majorproject.ir/prod-193280-مقاله+همراه+با+ترجمه+مسیریابی+پویای+وسیله+ی+نقلیه+برای+لجستیک+امداد+در+بلایای+طبیعی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193278-مقاله+همراه+با+ترجمه+کاربرد+داده+کاوی+در+بررسی+فاکتورهای+موثر+در+بیماران+حادثه+دیده+ناشی+از+سقوط+از+ارتفاع.html monthly http://majorproject.ir/prod-193276-مقاله+همراه+با+ترجمه+بکاربردن+داده+کاوی+در+کاوش+پایگاه+های+داده+ای+حوادث.html monthly http://majorproject.ir/prod-193275-مقاله+همراه+با+ترجمه+ارگونومی+صنعتی+و+شغلی+در+صنایع+پتروشیمی؛+رویکرد+درخت+های+رگرسیونی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193273-مقاله+همراه+با+ترجمه+انتخاب+مدل‌های+ارزیابی؛+بحثی+بر+طراحی+ارزیابی+Choosing+Evaluation+Models.html monthly http://majorproject.ir/prod-193271-مقاله+همراه+با+ترجمه+آنالیز+HSEES+پایگاه+های+داده+حوادث+شیمیایی،+با+استفاده+از+داده+کاوی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193270-مقاله+همراه+با+ترجمه+استفاده+از+روش+داده‌کاوی+فضایی+در+آشکارسازی+تأثیر+تصادفات+و+حمل‌ونقل‌ها+در+آسیب‌پذیری+افراد.html monthly http://majorproject.ir/prod-193268-مقاله+همراه+با+ترجمه+آنالیز+پایگاه+داده+سیستم+ارزیابی+خدمات+پزشکی+اورژانسی+دریکی+از+بیمارستان+منطقه+تایوان.html monthly http://majorproject.ir/prod-193267-مقاله+همراه+با+ترجمه+روش+تصمیم‌گیری+چندمعیاره+بهترین–بدترین+Best_worst+multi_criteria+decision_making+method.html monthly http://majorproject.ir/prod-193265-مقاله+همراه+با+ترجمه+تحلیل+کمی+ریسک+برای+مدیریت+پروژه+Quantitative+Risk+Analysis+for+Project+Management.html monthly http://majorproject.ir/prod-193262-مقاله+همراه+با+ترجمه+فرا+ابتکاری+ها_+در+معرض+استعاره+ها+Metaheuristics—the+metaphor+exposed.html monthly http://majorproject.ir/prod-193259-مقاله+همراه+با+ترجمه+ارائه+مدل+خطی+برای+تخصیص+کامیون+های+حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/prod-193179-پيشنهاد+فني+سيستم+مديريت+نگهداري+و+تعميرات+تجهيزات+براي+كليه+مراكز+درماني+كشور.html monthly http://majorproject.ir/prod-193094-پروژه+مراحل+تولید+مس.html monthly http://majorproject.ir/prod-193084-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+شرکت+تولیدی+و+صنعتی+پژند+سرو+کوه.html monthly http://majorproject.ir/prod-193079-پروژه+درس+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+طراحی+کارخانه+تولید+اکسل+عقب+نیسان+جونیور.html monthly http://majorproject.ir/prod-191643-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+مراحل+توليد+دارو+و+ارزيابي+كار+و+زمان+در++شركت+داروسازي+الحاوي.html monthly http://majorproject.ir/prod-191632-پروژه+بررسي+رويكردهائي+نوين+در+مديريت+شش+سيگما،+مهندسي+ارزش+و+مهندسي+مجدد.html monthly http://majorproject.ir/prod-189785-نقـد+مبـاني+فـكري+انجمن+حجتيه.html monthly http://majorproject.ir/prod-189783-تاريخ+زندگي+پيامبر+اكرم+صلي+الله+عليه+و+آله+وسلم+قبل+و+بعد+از+بعثت.html monthly http://majorproject.ir/prod-189772-تاثیر+قرآن+و+حدیث+در+ادب+فارسی+همراه+با+پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/prod-189757-ایثار+و+شهادت+از+دیدگاه+قرآن+و+سیره+نبوی+به+ویژه++مصادیق+آن+در+جامعه+همراه+با+پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/prod-189545-پاورپوینت+مدیریت+ریسک+پروژه+Project+Risk+Management.html monthly http://majorproject.ir/prod-189537-وابستگی+زمانی+و+ANOVA+در+تصمیم‌گیری+با+استفاده+از+AHP+فازی+تجدید+نظر+شده+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-188906-تولید+پراکنده+نیروگاه+تولید+پراکنده+و+انرژی+ها+نو+پایان+نامه+dg+نیروگاه.html monthly http://majorproject.ir/prod-188878-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+رضایتمندی+استفاده+کنندگان+هزینه+یابی+برمبنای+فعالیت+و+نوع+سیستم+یک+نکته+تحقیقی+به+همراه+مقاله+اصلی.html monthly http://majorproject.ir/prod-188877-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+اقلام+تعهدی+و+عملکرد+بازده+سهام+بر+اساس+فعالیت+های+تامین+مالی+خارجی+به+همراه+اصل+مقاله.html monthly http://majorproject.ir/prod-188822-نمونه+سوالات+عمومی+آزمونهای+استخدامی+کشور+همراه+پاسخ.html monthly http://majorproject.ir/prod-188819-نمونه+سوالات+عمومی+و+تخصصی+آزمونهای+استخدامی+ارگانهای+مختلف.html monthly http://majorproject.ir/prod-188812-نمونه+سوالات+آزمون+استخدامی+شرکت+ملی+گاز.html monthly http://majorproject.ir/prod-188251-آموزش+ویژه+نرم+افزار+کامفار+COMFAR+به+همراه+مثال+حل+شده+در+دنیای+واقعی.html monthly http://majorproject.ir/prod-187414-دانلود+پروژه+مکانیابی+بانک+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-186915-پروژه+تعمیرات+و+نگهداری+تجهیزات+یک+کارخانه+فرضی+با+استفاده+از+نرم+افزار+اکسس+access_پروژه+کاربرد+کامپیوتر+در+مهندسی+صنایع+ویژه+نت.html monthly http://majorproject.ir/prod-186914-پروژه+طراحی+و+ایجاد+صنایع+محصول+مورد+نظر++ترموستات+آبگرمکن+دیواری.html monthly http://majorproject.ir/prod-186913-برنامه+ريزي+توليد+اجراي+سيستم+توليد+به+هنگام+JIT.html monthly http://majorproject.ir/prod-186912-کار+آموزی+کارخانه+کاشی+اصفهان.html monthly http://majorproject.ir/prod-186911-کارآموزی+در+صنایع+کاشی+خزر.html monthly http://majorproject.ir/prod-186909-مقاله+ترجمه+شده+روش+تعیین+بودجه+مبتنی+بر+AHP+و+شبیه+سازی+برای+پروژه+های+ساخت+و+ساز+عمومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-186907-پرسشنامه+ارزیابی+عملکرد+به+وسیله+کارت+امتیازی+متوازن.html monthly http://majorproject.ir/prod-186780-گزارش+کارآموزی+شرکت+صنایع+چوب+خزر+کاسپین+تولید+کننده+MDF+و+پارکت.html monthly http://majorproject.ir/prod-186769-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+اشتغال+زنان.html monthly http://majorproject.ir/prod-186763-پروژه+پایانی+بهبود+عملکرد+پروژه+با+استفاده+از+مهندسی+ارزش+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-186752-پروژه+درس+نگهداری+و+تعمیرات+اثربخشی+کلی+تجهیزات+OEE.html monthly http://majorproject.ir/prod-186743-پروژه+مهندسی+ارزش+در+حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/prod-186580-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+خط+تولید+اجاق+گاز+–+701+بردنا.html monthly http://majorproject.ir/prod-186576-پروژه+درس+برنامه‌ریزی+تولید+مدل+مرجع+عملیات+زنجیره+تامین+SCOR++SUPPLY+CHAIN+OPERATION+REFERENCE.html monthly http://majorproject.ir/prod-186575-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+بررسی+خط+تولید+ترمز+دستی+وانت+نیسان+شرکت+آمل+تکنیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-186572-پروژه+سیستم+مدیریت+اطلاعات+MIS+طراحی+سیستم+یک+دبیرستان+به+همراه+تمامی+فایلهای+WORD+ACCSESS+VISIO.html monthly http://majorproject.ir/prod-186571-پروژه+پایانی+بررسی+ارتباط+اتوماسیون+اداری+بر+بهبود+عملکرد+سازمان+همراه+با+مطالعه+موردی+و+پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/prod-186570-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+طراحی+کارخانه+تولید+ترمزدستی+وانت+نیسان.html monthly http://majorproject.ir/prod-186360-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+کارخانه+تولید+هود+شومینه+ای.html monthly http://majorproject.ir/prod-186354-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+شرکت+خزر+گاز.html monthly http://majorproject.ir/prod-186300-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+کارخانه+تولید+قطعات+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-185665-پروژه+بهبود+کیفیت+آجر+شومینه+با+استفاده+از+طراحی+آزمایشات+DOE+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-183134-طراحی+و+مدل+سازی+قطعات+یک+دستگاه+با+استفاده+از+نرم+افزار.html monthly http://majorproject.ir/prod-182822-هدیه+ویژه+کاملا+رایگان+برای+تمامی+بازدید+کنندگان.html monthly http://majorproject.ir/prod-182657-پکیج+ویژه+جهت+افرادی+که+قصد+استخدام+شدن+دارند.html monthly http://majorproject.ir/prod-182648-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+در+یک+شرکت+تولیدی.html monthly http://majorproject.ir/prod-182645-نمونه+پروژه+های+انجام+شده+در+مایکروسافت+پراجکت+MSP+سری+چهارم.html monthly http://majorproject.ir/prod-182642-پروژه+تحقیق+در+عملیات+2+Operation+research+به+كارگيري+برنامه+ریزی+خطی+در+عمده+فروشی+مواد+غذایی.html monthly http://majorproject.ir/prod-182641-پروژه+درس+نگهداری+و+تعمیرات+نت.html monthly http://majorproject.ir/prod-182336-پروژه+پایانی+بررسی+كانسار+نفلین+و+سینیت+معدن+رزگاه.html monthly http://majorproject.ir/prod-182220-پروژه+سرمایه+گذاری+بر+روی+نیروی+انسانی؛+رویکرد+اقتصاد+مهندسی+Human+Capital+investment+An+engineering+economy+approach.html monthly http://majorproject.ir/prod-181981-پروژه+لیزر+و+لیزر+درمانی+کاربرد+های+آن+در+پزشکی.html monthly http://majorproject.ir/prod-181972-جزوه+آموزشی+نحوه+تهیه+و+نتیجه‌گیری+از+پرسشنامه+به+همراه+۲۳+نمونه+پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/prod-181935-ترانسفور+ماتور+قدرت+گازی+GIS+–+ایمنی+درانتقال+گزارش+کار+آموزی.html monthly http://majorproject.ir/prod-181932-پروژه+پایانی+بررسی+سیگنالهای+الكترو+مایوگرافی+در+حركت+دست+۱۶۸+صفحه.html monthly http://majorproject.ir/prod-181808-جزوه+و+آموزش+کامل+تصمیم+گیری+چند+معیاره+MADM+و+MODM+همراه+با+مثال+های+متعدد.html monthly http://majorproject.ir/prod-181738-پروژه+تحلیل+سیستم‌های+رزرو+بلیط+اتوبوس+برون+شهری.html monthly http://majorproject.ir/prod-181735-پروژه+MCDM+تصمیم+گیری+با+استفاده+از+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-180148-آموزش+آمار+در+اکسل+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-180075-پروژه+برنامه+ریزی+مواد+تولید+در+نرم+افزار+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-180070-پروژه+کنترل+موجودی+در+شرکت+ماد+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-179457-پروژه+درس+اقتصاد+مهندسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-178982-آموزش+روش+ANP+فازی+در+قالب+یک+مثال+حل+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-178669-نمونه+پروژه+انجام+شده+توسط+مایکروسافت+پروجکت+سری+سوم.html monthly http://majorproject.ir/prod-178577-پروژه+پایانی+رقابت+پذیری+در+زنجیره+تامین++Competitiveness+in+the+supply+chain.html monthly http://majorproject.ir/prod-178105-تصمیم‌گیری+چند+معیاره+MCDM+در+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-177933-اختیار+حقیقی+واقعی+در+پروژه+های+تحقیق+و+توسعه+Real+option+valuation+for+RD+projects.html monthly http://majorproject.ir/prod-177930-بودجه+بندی+بودجه+ریزی+سرمایه‌+با+تحلیل+پوششی+داده+ها+DEA+For+Capital+Budgeting.html monthly http://majorproject.ir/prod-177347-مدل+چند+هدفه+برای+موجودی+چند+کالا+با+محدودیت+فضای+انبار+حل+به+وسیله+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-177177-روش‌های+وزن+دهی+AHP+و+ANP+فازی+FUZZY+AHP+و+FUZZY+ANP.html monthly http://majorproject.ir/prod-175475-پرسشنامه+روش+تصمیم+گیری+چند+شاخصه+روش+ANP+و+AHP.html monthly http://majorproject.ir/prod-175010-آموزش+کامل+و+گام+به+گام+تصمیم+گیری+چند+معیاره+فازی+همراه+با+مثال+های+حل+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-174952-مثال+های+حل+شده+از+AHP+TOPSIS+VIKOR+DEMATEL+ELECTRE+در+اکسل+به+همراه+با+فایلهای+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-173205-تمرین+های+حل+شده+درس+طراحی+سیستم+های+صنعتی+در+محیط+لینگو+lingo+و+سی+شارپ.html monthly http://majorproject.ir/prod-173200-پروژه+درسی+استفاده+از+الگوریتم‌های+ممتیکMA+و+فرایند+گروهی+TPA++در+شبکه+لجستیک+حمل+و+نقل+کالا.html monthly http://majorproject.ir/prod-173156-مکان‌یابی+ايستگاه+آتش+نشاني+با+استفاده+از+روش‌های+تصمیم‌گیری+چند+معیاره+AHP+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-173143-نمونه+پروژه+مایکروسافت+پروجکت+MSP+به+همراه+جریان+نقدی+آن+سری+دوم.html monthly http://majorproject.ir/prod-170866-جزوه+کامل+تحقیق+در+عملیات+2.html monthly http://majorproject.ir/prod-170865-جزوه+کامل+تحقیق+در+عملیات+1.html monthly http://majorproject.ir/prod-170858-جزوه+کامل+ریاضی+عمومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-170617-پیاده+سازی+الگوریتم+جستجوی+هارمونی+Harmony+Search+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170615-حل+مسئله+فروشنده+دوره+گردTSPبا+استفاده+از+الگوریتم+مورچگان+ACO+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170614-پیاده+سازی+الگوریتم+زنبور+عسل+ABC+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170612-پیاده+سازی+مساله+کوله+پشتی+با+الگوریتم+ژنتیک+در+Matlab.html monthly http://majorproject.ir/prod-170611-پیاده+سازی+مساله+کوله+پشتی+TSP+با+الگوریتم+تبریدوکدنویسی+در+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-170608-کتاب+نایاب+زبان+انگلیسی+و+بسیار+کاربردی+الگوریتم+های+فراابتکاری.html monthly http://majorproject.ir/prod-170273-مقاله+ای+در+مورد+مسیر+یابی+وسائل+نقلیه+VRP+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170268-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+کیفیت+جامع+TQM+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170267-مقاله+ای+در+مورد+تئوری+محدودیتها+TOC+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170266-مقاله+ای+در+مورد+مکانیابی+توسط+MCDM+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170264-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170263-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170262-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170206-مقاله+ای+برای+درس+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170205-مقاله+ای+در+مورد+زنجیره+تامین+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170201-مقاله+ای+در+مورد+ERP+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170030-عوامل+مؤثر+بر+ميزان+تعهد+سازماني+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-170029-برنامه+ریزی+خطی+در+مسائل+پخش+بار+بهینه+Linear+programming+method+in+OPF+problems.html monthly http://majorproject.ir/prod-169549-شاخص‌های+انتخاب+تامین­+کنندگان+چابک+و+رتبه­+بندی+تامین­+کنندگان+با+استفاده+از+روشTOPSIS_AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169546-رتبه‌بندی+توسعه+صنعتی+در+سه+استان+کشور+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روش‌های+تصمیم+گیری+چند+شاخصه.html monthly http://majorproject.ir/prod-169545-ارزیابی+ريسک+زنجيره+تامين+با+استفاده+از+روش+تصمیم‌گیری+چند+شاخصه+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169544-رتبه+بندی+تامین+کنندگان+در+زنجیره+تامین+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روشهای+تصمیم+گیری+چند+معیاره+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169543-ارزیابی+مصرف+سوخت+نیروگاه+با+استفاده+از+تکنیک+تصمیم+گیری+چند+معیاره+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169541-پروژه+درس+مدیریت+ارتباط+با+مشتری+CRM+مدلی+برای+پیشگیری+از+اتلاف+وقت+مشتریان+در+یک+سازمان.html monthly http://majorproject.ir/prod-169540-شناسایی+و+رتبه‌+بندی+عوامل+موثر+بر+استفاده+از+خدمات+بانکداری+الکترونیک+با+استفاده+از+روش‌های+MCDMهمراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169539-ارزیابی+شرکت‌های+موجود+در+بورس+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روشهای+تصمیم‌گیری+چند+شاخصه+در+محیط+فازی+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169085-پروژه+مدیریت+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-169005-نمونه+پروژه‌های+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+MSPمایکروسافت+پراجکت+کنترل+پروژه+سری+اول.html monthly http://majorproject.ir/prod-168941-کاربرد+MCDM+در+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-168940-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+مکان+انبار.html monthly http://majorproject.ir/prod-168938-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+خط+تولید+برتر.html monthly http://majorproject.ir/prod-168937-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+تیم‌های+ورزشی+همراه+با+نمونه+موردی+واقعی.html monthly http://majorproject.ir/prod-168936-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+بازار.html monthly http://majorproject.ir/prod-168913-کاربرد+MCDM+در+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-168912-کاربرد+MCDM+در+منطق+خاکستری.html monthly http://majorproject.ir/prod-168911-کاربرد+MCDM+در+مدیریت+استراتژیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-168910-کاربرد+MCDM+در+حمل+و+نقل+شهری.html monthly http://majorproject.ir/prod-168909-کاربرد+MCDM+در+بررسی+جاده‌ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-168404-مسائل+و+نظریات+توسعه+در+جمهوری+اسلامی.html monthly http://majorproject.ir/prod-168091-پروژه+درس+کنترل+کیفیت+کنترل+کیفیت+یک+کارگاه+تولیدی+با+Minitab.html monthly http://majorproject.ir/prod-168090-پروژه+کارشناسی+با+عنوان+مدیریت+بهره+وری+فراکیر.html monthly http://majorproject.ir/prod-168089-پروژه+درسی+با+عنوان+سيستمهاي+ERP.html monthly http://majorproject.ir/prod-168087-پروژه+پایانی+مقطع+کارشناسی+با+عنوان+ارگونومی+در+صنعت.html monthly http://majorproject.ir/prod-168021-پروژه+شبکه+های+عصبی+تشخیص+صوت+با+استفاده+از+شبکه+پرسپترون+چندلایه+در+Matlab.html monthly http://majorproject.ir/prod-167954-ارائه+درس+منطق+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-167952-پروژه+مساله+مکان+یابی+هاب+hub+location+Problem+همراه+با+مثال+کاربردی+حل+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-167951-پک+مقالات+بودجه+بندی+سرمایه+ای+فازی+Fuzzy+Capital+Budgeting.html monthly http://majorproject.ir/prod-167948-ارایه+درس+کاربرد+کامپیوتر+در+مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/prod-167947-رتبه+بندی+عوامل+موفقیت+و+شکست+پیاده+سازی+ERP+با+استفاده+از+روش+ANP+و+DEMATEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-167945-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+روی+کمربند+ایمنی+خودرو+با+استفاده+از+طراحی+آزمایشات+DOE.html monthly http://majorproject.ir/cat-19455-مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/cat-4448-اقتصاد+مهندسی+و+اقتصاد+مهندسی+پیشرفته.html monthly http://majorproject.ir/cat-22746-اقتصاد+سنجی.html monthly http://majorproject.ir/cat-88437-حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/cat-8487-سیستم+اطلاعات+مدیریت+MIS.html monthly http://majorproject.ir/cat-12221-طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-4458-آمار+و+احتمال+و+روشهای+آماری.html monthly http://majorproject.ir/cat-4450-طراحی+سیستم+های+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8564-پروژه+و+پایان+نامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-12219-نگهداری+و+تعمیرات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8565-کنترل+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/cat-11673-کنترل+موجودی.html monthly http://majorproject.ir/cat-17443-روش+های+تولید.html monthly http://majorproject.ir/cat-13646-کارآموزی.html monthly http://majorproject.ir/cat-13613-ارزیابی+کار+و+زمان.html monthly http://majorproject.ir/cat-12220-طراحی+ایجاد+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/cat-70216-داده+کاوی.html monthly http://majorproject.ir/cat-11681-برنامه+ریزی+تولید.html monthly http://majorproject.ir/cat-19470-کاربرد+کامپیوتر.html monthly http://majorproject.ir/cat-26848-سیستم+های+صف.html monthly http://majorproject.ir/cat-58453-اصول+حسابداری+و+هزینه+یابی.html monthly http://majorproject.ir/cat-17033-نقشه+کشی+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-60059-پکیج+مقالات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8566-کنکور+و+ارشد.html monthly http://majorproject.ir/cat-8321-مقالات+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/cat-8488-تحلیل+سیستم+ها.html monthly http://majorproject.ir/cat-18063-اتوماسیون.html monthly http://majorproject.ir/cat-18065-محاسبات+عددی.html monthly http://majorproject.ir/cat-18000-توالی+عملیات.html monthly http://majorproject.ir/cat-16377-شبیه+سازی.html monthly http://majorproject.ir/cat-16128-مهندسی+فاکتورهای+انسانی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8490-الگوریتم+های+فرا+ابتکاری.html monthly http://majorproject.ir/cat-7515-شبکه+های+عصبی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8568-تحقیق+در+عملیات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8489-جزوات+درسی.html monthly http://majorproject.ir/cat-7776-کنترل+کیفیت.html monthly http://majorproject.ir/cat-16129-اقتصاد+کلان.html monthly http://majorproject.ir/cat-16127-مقاومت+مصالح.html monthly http://majorproject.ir/cat-19456-مهندسی+صنایع+و+مدیریت.html monthly http://majorproject.ir/cat-7749-تصمیم+گیری+چند+معیاره+MCDM.html monthly http://majorproject.ir/cat-8567-آموزش+نرم+افزار.html monthly http://majorproject.ir/cat-12089-پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-19457-مدیریت.html monthly http://majorproject.ir/cat-11173-پروژه+و+پایان+نامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-14393-مقالات+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/cat-115859-رشته+های+دیگر.html monthly http://majorproject.ir/cat-19459-مهندسی+شیمی+و+شیمی+کاربردی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19460-مهندسی+کامپیوتر+و+IT.html monthly http://majorproject.ir/cat-19461-مهندسی+معدن+و+عمران.html monthly http://majorproject.ir/cat-19462-مهندسی+مکانیک.html monthly http://majorproject.ir/cat-19463-مهندسی+مواد.html monthly http://majorproject.ir/cat-19464-مهندسی+برق.html monthly http://majorproject.ir/cat-19466-الهیات_فقه_فلسفه+و+معارف+اسلامی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19465-ترفندها.html monthly http://majorproject.ir/cat-19467-سوالات+آزمون+استخدامی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19468-بسته+های+تبلیغاتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-135344-پکیج+ویژه+استخدامی.html monthly