http://majorproject.ir/prod-1881615-فیلم+آموزش+روش+QFD+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1861530-روش+تاپسیس+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل+و+تحلیل+حساسیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-1840659-فیلم+آموزش+روش+ویکور+vikor+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1840635-آموزش+روش+ISM+مدلسازی+ساختاری+تفسیری+و+ISM+گروهی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1813788-آموزش+روش+ویکور+فازی+fuzzy+vikor+و+پیاده+سازی+در+اکسل+و+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-1783524-دانلود+نرم+افزار+تکنیک+DANP+دنپ+دیمتل+بر+اساس+ANP.html monthly http://majorproject.ir/prod-1782444-فیلم+آموزش+روش+DANP+دنپ+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1781629-دانلود+نرم+افزار+روش+WASPAS.html monthly http://majorproject.ir/prod-1776116-فیلم+روش+SWARA+به+همراه+نرم+افزار+SWARA.html monthly http://majorproject.ir/prod-1769734-فیلم+آموزش+روش+تاکسونومی+عددی+و+نرم+افزار+تاکسونومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1762190-فیلم+آموزش+تکنیک+PSI+شاخص+انتخاب+ارجحیت+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1761976-آموزش+روش+AHP+فازی+آنالیز+توسعه+چانگ+و+نرم+افزار+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1755434-فیلم+آموزش+روش+تاپسیس+خاکستری+فاصله+ای+grey+interval+TOPSIS.html monthly http://majorproject.ir/prod-1755381-فیلم+آموزش+روش+آنتروپی+خاکستری+فاصله+ای+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1748691-فیلم+آموزشی+روش+آراس+ARAS+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1745377-فیلم+آموزش+روش+کوپراس+COPRAS+و+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1698487-فیلم+آموزش+روش+بهبود+یافته+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1684202-فیلم+آموزش+روش+بهترین_بدترین+BWM.html monthly http://majorproject.ir/prod-1680030-فیلم+آموزشی+تهیه+پرسشنامه+تاپسیس،+ویکور،+الکتره+و+دیمتل+قطعی+و+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1674282-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+11.html monthly http://majorproject.ir/prod-1665763-پروژه+شبیه+سازی+با+نرم+افزار+ارنا+Arena+پروژه+شماره+5.html monthly http://majorproject.ir/prod-1594782-فیلم+آموزش+روش+دیمتل+خاکستری+Grey+DEMATEL+به+همراه+پیاده+سازی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-1519510-فیلم+آموزش+روش+الکتره+1+و+2+ELECTRE1+2+به+همراه+پیاده+سازی+در+نرم+افزار+اکسل+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-1490379-فیلم+آموزشی+طریقه+ساخت+پرسشنامه+های+روش+های+تصمیم+گیری+AHP+و+ANP+و+Fuzzy+AHP+و+Fuzzy+ANP.html monthly http://majorproject.ir/prod-1368481-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+9.html monthly http://majorproject.ir/prod-1368480-پروژه+کامل+تحلیل+سیستم+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+8.html monthly http://majorproject.ir/prod-1347391-فیلم+های+آموزش+اقتصاد+مهندسی+به+همراه+بررسی+تست+های+کنکوری+اقتصاد+مهندسی+با+پاسخ+تشریحی.html monthly http://majorproject.ir/prod-1241824-پروژه+درس+مدیریت+و++کنترل+پروژه،+ساخت+ساختمان+شش+طبقه+در+نرم+افزار+MSP+به+همراه+منشور+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-976743-فیلم+آموزشی+روش+پرامتی+1+و2+Promethee++روش+پرومته+1+و+2++به+همراه+آموزش+نرم+افزار+visual+Promethee+به+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-917657-الگوریتم+فراابتکاری+بهینه+سازی+موج+آب++WWO++و+پاورپوینت+الگوریتم+موج+آب+به+همراه+فایل+word+الگوریتم+موج+آب+WWO.html monthly http://majorproject.ir/prod-880666-فیلم+آموزشی+روش+تحلیل+رابطه+خاکستری+و+تئوری+خاکستری+،+Grey+Relational+Analysis،+GRA+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-858282-الگوریتم+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات+PSO+به+همراه+بررسی+مقالات+الگوریتم+pso+و+پاورپوینت+الگوریتم+PSO.html monthly http://majorproject.ir/prod-852371-روش+آزادسازی+لاگرانژ+و+قضیه+لاگرانژ+به+همراه+مثال+حل+شده+روش+بهینه+سازی+لاگرانژ+در+گمز++gams+.html monthly http://majorproject.ir/prod-848334-حل+یک+مثال+برنامه+ریزی+تولید+و+مدلسازی+توسط+نرم+افزار+گمز+gams.html monthly http://majorproject.ir/prod-819803-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+7.html monthly http://majorproject.ir/prod-819779-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+6.html monthly http://majorproject.ir/prod-819733-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+ها+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+5.html monthly http://majorproject.ir/prod-819724-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+4.html monthly http://majorproject.ir/prod-819702-پروژه+اقتصاد+سنجی+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ایویوز+eviews.html monthly http://majorproject.ir/prod-819608-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+3.html monthly http://majorproject.ir/prod-806016-دانلود+پروژه+تحلیل+سیستم+با+نرم+افزار+ونسیم+vensim++پروژه+ویژه+شماره+2.html monthly http://majorproject.ir/prod-762246-پروژه+درس+سیستم+اطلاعات+مدیریت+MIS.html monthly http://majorproject.ir/prod-736222-پروژه+تحلیل+سیستم+با+نرم+افزار+ونسیم+vensim+پروژه+ویژه+شماره+1.html monthly http://majorproject.ir/prod-734171-آموزش+روش+ميانگين‌+گیری+وزني+مرتب+شده++OWA++و+OWA+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-713808-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+و+زمان+سنجی+ارزیابی+کار+و+زمان+کارخانه+خودروسازی+تولید+کننده+فریم+داشبودر+پژو+405.html monthly http://majorproject.ir/prod-703645-پروژه+اثربخشی+کلی+تجهیزات+OEE+به+همراه+مثال+اثر+بخشی+تجهیزات+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-703640-مثال+حل+شده+از+مدل+سازی+زنجیره+تامین+سبز+GSC+در+نرم+افزار+گمز.html monthly http://majorproject.ir/prod-701704-حل+مثال+کاربردی+MRP+در+اکسل+با+استفاده+از+ماکرونویسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-664545-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+بخاری+گازی+شرکت+مشهد+دوام.html monthly http://majorproject.ir/prod-646072-سمینار+کارشناسی+ارشد+مهندسی+صنایع،+رویکردها+و+چالش+های+پیاده+سازی+مدیریت+دانش+در+سازمان+های+دانش+بنیان+پروژه+محور.html monthly http://majorproject.ir/prod-607518-کنترل+پروژه+قطار+شهری+مشهد+در+نرم+افزار+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-599135-پیاده+سازی+الگوریتم+بهینه+سازی+جستجوی+شکار++hunting+search++در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-595930-پروژه+حمل+و+نقل،+برنامه+ریزی+حمل+و+نقل+شهر+تهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-595093-پیاده+سازی+الگوریتم+بهینه+سازی+فاخته+در+متلب+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-593476-پروژه+پایانی+کارشناسی+مهندسی+صنایع+با+عنوان+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-593387-پروژه+کاهش+واریانس+در+شبیه+سازی+شبکه+های+PERT+مربوط+به+درس+مدیریت+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/prod-593381-پروژه+کارشناسی+مهندسی+صنایع،+دسته+بندی+مسائل+مدیریت+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-591290-پروژه+شبیه+سازی+با+ارنا+Arena.html monthly http://majorproject.ir/prod-590184-الگوریتم+PSO+پیاده+سازی+شده+در+MATLAB+به+منظور+حل+مساله+انتخاب+بهینه+سرمایه+گذاری.html monthly http://majorproject.ir/prod-590166-پیاده+سازی+مساله+زمانبندی+تک+ماشین+در+نرم+افزار+GAMS+با+تابع+هدف+مینیمم+سازی+مجموع+وزنی+دیرکرد+و+زودکرد+کارها.html monthly http://majorproject.ir/prod-590154-فایل+اکسل+زمان+سنجی++ارزیابی+کار+و+زمان++مورد+استفاده+در+شرکت+ایران+خودرو+نوشته+شده+با+VBA+در+excel.html monthly http://majorproject.ir/prod-532370-فیلم+آموزشی+روش+دیمتل+فازی++fuzzy+DEMATEL++در+نرم+افزار+اکسل+برای+اولین+بار+و+به+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-523032-فیلم+آموزشی+حل+مدلAHP+و+AHP+گروهی+در+نرم+افزار+Expert+Choice+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-505041-فیلم+آموزشی+روش+آنتروپی+شانون+در+اکسل+برای+بدست+آوردن+وزن+معیارها.html monthly http://majorproject.ir/prod-501145-پروژه+مهندسی+صنایع،+لجستیک+بین+الملل.html monthly http://majorproject.ir/prod-496153-فیلم+آموزشی+تکنیک+تاپسیس+فازی+fuzzy+topsis+و+کد+matlab+تاپسیس+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-492777-آموزش+کامل+و+رایگان+نرم+افزار+MSP+2013+به+همراه+15+پروژه+آماده+کنترل+پروژه+توسط+نرم+افزار+MSP.html monthly http://majorproject.ir/prod-478349-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی،+محصول+مورد+نظر+مخزن+شیشه+شوی+پراید.html monthly http://majorproject.ir/prod-477996-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC،+مطالعه+در+مورد+کیفیت+یکی+از+محصولات+کارخانه+لبنیات+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-472061-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+در+مشهد+محصول+مورد+مطالعه+آچار+فرانسه.html monthly http://majorproject.ir/prod-452878-فیلم+آموزش+روش+دیمتل+DEMATEL+در+اکسل+به+زبان+فارسی+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-443284-فیلم+آموزشی+روش+AHP+گروهی+در+اکسل+و+آموزش+محاسبه+نرخ+ناسازگاری+در+سوپر+دسیژن+به+زبان+فارسی+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-426551-آموزش+روش+ANP+فازی+fuzzy+ANP+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-412459-پروژه+شبیه+سازی+سیستم+های+صف+شبیه+سازی+دستگاه+خودپرداز+بانک+ملی+در+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-412107-پروژه+اقتصاد+مهندسی،+ارزیابی+اقتصادی+برج+تجاری_مسکونی+در+مشهد.html monthly http://majorproject.ir/prod-388122-مقاله+به+همراه+ترجمه+اقتصاد+مهندسی+پیشرفته.html monthly http://majorproject.ir/prod-386557-پروژه+آناليز+حالات+بالقوه+خرابي+و+آثار+آن+FMEA.html monthly http://majorproject.ir/prod-377451-آموزش+گام+به+گام+کنترل+پروژه+پریماورا+PRIMAVERA++به+همراه+مثال+واقعی+آموزشی+متفاوت+برای+اولین+بار.html monthly http://majorproject.ir/prod-375892-مجموعه+100+مقاله+سیستم+های+تولید+سلولی++و+لجستیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-375877-مجموعه+21+مقاله+با+عنوان+ابزار+های+تصمیم+گیری+در+سازمان+ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-375866-مجموعه+38+مقاله+در+رابطه+با+تولید+به+هنگام+JIT.html monthly http://majorproject.ir/prod-375844-17+مقاله+انگلیسی+در+مورد+کاربرد+آنالیز+ریسک+در+بنگاه+های+مختلف+اقتصادی+و+مالی.html monthly http://majorproject.ir/prod-367740-جزوه+کامل+و+دستنویس+درس+اصول+حسابداری+و+هزینه+یابی.html monthly http://majorproject.ir/prod-367729-کد+نویسی+متلب+3+مبحث+اساسی+مدیریت+و+زمانبندی+پروژه+minimum+node+cover+floyd+warshall+algorithm+est+and+lst.html monthly http://majorproject.ir/prod-367694-پروژه+درس+قابلیت+اطمینان،+بهره+‌گیری+از+روش+تحلیل+درخت+خطای+فازی+FFTA+برای+تحلیل+ریسک‌+های+مربوط+به+فوران+چاه‌+های+نفت.html monthly http://majorproject.ir/prod-359296-حل+مسئله+بهینگی+تسهیلات+طرح+ریزی+در+طراحی+سیستم+های+تولیدی+با+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-359284-پاورپوینت+انبارش+Storage+و+کاربرد+آن+در+مدیریت+زنجیره+تامین+مطالعه+موردی+شرکت+تویوتا.html monthly http://majorproject.ir/prod-359276-مقاله+مدل+بهینه+سازی+برای+ارزیابی+تاثیر+اقتصادی+برای+دسترسی+و+نگهداری+در+طول+سنتز+و+طراحی+نیروگاه+تحلیل+بخش+اقتصادی+مقاله.html monthly http://majorproject.ir/prod-359272-ترجمه+مقاله+مدل‌+هاي+صف‌+بندي+در+بهبود+خدمات+كاربرد+ترمينال+بندر.html monthly http://majorproject.ir/prod-359267-ترجمه+مقاله+مدل+بهينه‌+سازي+چندمنظوره+براي+زمان‌+بندي+چندين+پروژه+در+زنجيره+بحراني.html monthly http://majorproject.ir/prod-343549-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+در+شرکت+تولید+قطعات+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-343547-پروژه+درس+طراحی+ایجاد+صنایع+طراحی+کارخانه+تولید+بوسترپمپ+آب.html monthly http://majorproject.ir/prod-343543-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع،+تولید+شیشه+دو+جداره+با+استفاده+از+فناوری+بازیافت+شیشه.html monthly http://majorproject.ir/prod-329910-پاورپوینت+طراحی+آزمایش+ها+DOE.html monthly http://majorproject.ir/prod-329464-توضیحات+در+مورد+انواع+الگوریتم+های+بهینه+سازی+شامل+الگوریتم+جستجوی+تپه+نوردی،+الگوریتم+شبیه+سازی+حرارت+و+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-329457-نمونه+پروپوزال++آماده+مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/prod-307404-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+تاثير+کاهش+حجم+دولت+بر+توليد+ناخالص+ملي+توسط+نرم+افزار+Vensim+ونسیم.html monthly http://majorproject.ir/prod-307398-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+بررسي+بحران+بعد+از+وقوع+زلزله+در+تهران+توسط+نرم+افزار+Vensim+ونسیم.html monthly http://majorproject.ir/prod-307389-پروژه+تحلیل+سیستم+ها،+بررسی+بحران+آلودگی+آب+و+هوا+حاصل+از+افزایش+جمعیت+در+تهران+با+نرم+افزار+ونسیم+VENSIM.html monthly http://majorproject.ir/prod-300086-مقاله+همراه+با+ترجمه+عوامل+موثر+بر+عملكرد+شركت،+فاكتور+هاي+مهم+وابسته+به+اقتصاد+و+سازمان+دهي.html monthly http://majorproject.ir/prod-286294-پروژه+روش+های+تولید+جوش+فلزات+رنگی+و+جوش+لیزری.html monthly http://majorproject.ir/prod-242998-آموزش+ویژه+و+گام+به+گام+نرم+افزار+گمز+GAMS+به+همراه+حل+مثال+کاربردی+در+هر+گام.html monthly http://majorproject.ir/prod-238606-نرم+افزار+Comfar+کامفار+نسخه+کامل+و+کرک+شده+بدون+محدودیت+با+پشتیبانی+از+زبان+فارسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-231837-پروژه+مهندسی+صنایع،+ارائه+مدل+بهینه+برای+نگهداری+و+تعمیرات+پیشگیرانه+با+استفاده+از+روش+های+تصمیم+گیری+چند+معیاره.html monthly http://majorproject.ir/prod-231208-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+طراحی+سیستم+های+صنعتی،+مکان+یابی+هاب+با+تخصیص+یگانه+بدون+ظرفیت.html monthly http://majorproject.ir/prod-231206-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+روش+های+تولید،+خنک+کردن+قالب+Tailorدر+قالب+گیری+داغ+برای+تولید+استیل.html monthly http://majorproject.ir/prod-230705-مقاله+همراه+با+ترجمه+برای+درس+اقتصاد+مهندسی+در+مورد+یک+تحلیل+ترکیبی+هزینه_+سود.html monthly http://majorproject.ir/prod-230703-مقاله+همراه+با+ترجمه+با+عنوان+يك+روش+چند+معياره+براي+طراحي+مناسب+ايستگاههاي+كاري+توليدي+از+جنبه+ارگونوميك.html monthly http://majorproject.ir/prod-227647-تجزیه+و+تحلیل+سیستم+صف+موجود+در+یکی+از+شعب+بانک+ملت+شهرستان+دزفول.html monthly http://majorproject.ir/prod-227637-پروژه+ارائه‌+یک+مدل+پنج+هدفه+برای+مساله‌+مسیریابی++وسایل+نقلیه+VRP++با+در+نظرگیری+اهداف+اقتصادی+و+زیست+محیطی.html monthly http://majorproject.ir/prod-227634-مروری+بر+ادبیات+مسائل+مکان+یابی+تسهیلات،+مسیریابی+وسایل+نقلیه+و+مکان+یابی_مسیریابی.html monthly http://majorproject.ir/prod-227631-مفاهیم+پایه+ای+حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/prod-227564-پروژه+کاربرد+نظریه+ی+صف+در+طراحی+شبکه+ی+زنجیره+ی+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-227556-پروژه+تجزیه+و+تحلیل+سیستم+صف+در+یک+مرکز+سوخت+رسانی+پمپ+بنزین.html monthly http://majorproject.ir/prod-226694-آموزش+تحلیل+سیستم+های+داینامیک+با+استفاده+از+نرم+افزار+VENSIM.html monthly http://majorproject.ir/prod-226283-نمونه+ای+از+یک+پروژه+برنامه+ریزی+تولید+در+نرم+افزار+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-225920-تمرین+حل+شده+درس+برنامه+ریزی+تولید+در+نرم+افزار+SPSS.html monthly http://majorproject.ir/prod-223291-پروژه+با+عنوان+استاندارد+و+استاندارد+سازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-219308-تمرین+و+مثال+حل+شده+درس+برنامه+ریزی+تولید+توسط+نرم+افزار+لینگو+LINGO.html monthly http://majorproject.ir/prod-218761-تحقیق+مراحل+طراحی+کارخانه+و+مراحل+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/prod-218759-تحقیق+با+عنوان+مطالعه+سیستم+موجود+و+امکان+سنجی.html monthly http://majorproject.ir/prod-214708-پروژه+مهندسی+صنایع+با+عنوان+مدیریت+زنجیره+تامین+SCM.html monthly http://majorproject.ir/prod-214266-پروژه+درس+مدیریت+و+کنترل+پروژه+برنامه+ریزی+و+کنترل+پروژه+منازل+مسکونی+و+سازمانی+در+زاهدان.html monthly http://majorproject.ir/prod-211704-پروژه+طراحی+یک+سیستم+خبره+برای+سیستم+برنامه+ریزی+و+کنترل+تولید+همراه+با+نمونه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-210650-شش+سیگما+و+تفکر+ناب.html monthly http://majorproject.ir/prod-207057-مقاله+با+ترجمه+بررسی+تناسب+و+اثربخشی+انتقال+فناوری+در+چین.html monthly http://majorproject.ir/prod-207051-پروژه+طراحی+نظام+جانشین+پروری+و+مدیریت+استعدادها.html monthly http://majorproject.ir/prod-207044-پروژه+تدوین،+طراحی+و+اجرای+سیستم+ارزیابی+عملکرد+بر+اساس+مدل+بازخورد+360+درجه.html monthly http://majorproject.ir/prod-205654-پروژه+شیمی+پروژه+تجزیه+و+تحلیل+رفتار+ویسکوالاستیک+آمیزه+های+پلیمری.html monthly http://majorproject.ir/prod-205641-توضیح+کامل+نگهداری+و+تعمیرات+و+چگونگی+پیاده+سازی+در+سازمان.html monthly http://majorproject.ir/prod-203854-بررسی+تكنيک+FMEA+و+معرفی+کاربردهای+آن.html monthly http://majorproject.ir/prod-203188-ارائه+يک+روش+علمي+براي+طرح+و+تدوين+سيستم+برنامه+ريزي+نگهداري+و+تعميرات.html monthly http://majorproject.ir/prod-203184-مفاهیم+آمار+مهندسی+به+همراه+مثال+ها+و+توضیحات+تکمیلی.html monthly http://majorproject.ir/prod-203168-پروژه+اتوماسیون+خودکارسازی+خط+مونتاژ+گیربکس+شافت+مستقیم+مدل+MAS.html monthly http://majorproject.ir/prod-201287-تمرینات+حل+شده+درس+روش+های+آماری+احتمالات+و+آمار+مهندسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-201096-پروژه+مهندسی+مجدد+و+مهندسی+معکوس.html monthly http://majorproject.ir/prod-200299-پروژه+درس+برنامه+ریزی+تولید+بررسي+توالي+بهينه+کارها+مساله+تک+ماشينه+پايه.html monthly http://majorproject.ir/prod-200199-پروژه+تفكر+ناب+دروازه+ورود+به+سرزمين+سيگماها؛مقايسه+ايي+توصيفي+بين+ابزارهاي+حل+مسئله+شش+سيگما،تفكر+ناب+و+تئوري+محدوديتها.html monthly http://majorproject.ir/prod-200054-مثال+و+تمرین+های+حل+شده+اقتصاد+مهندسی+هم+به+صورت+دستی+و+هم+در+نرم+افزارهای+EXCEL+و+LINGO.html monthly http://majorproject.ir/prod-199970-پروژه+درس+نقشه+کشی+صنعتی+نقشه+کشی+و+نحوه+مونتاژ+چراغ+مطالعه+در+نرم+افزار+کتیا+CATIA.html monthly http://majorproject.ir/prod-198100-پروژه+طراحی+ایجاد+تولید+سیستم+کنترل+الکترونیکی+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-196886-پروژه+شبيه+سازي+کتابخانه+دانشگاه+توسط+Arena+و+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-195717-پروژه+ارزیابی+کار+و+زمان+پروژه+ی+ارزیابی+کار+و+زمان+سامانه+137+شهرداری+تهران.html monthly http://majorproject.ir/prod-195716-پروژه+روشهای+آماریانجام+تحلیل+رگرسیونی+جهت+برازش+یک+رابطه+ی+مناسب+برای+متغیر+پاسخ+حرکت+بالانس+در+رشته+ی+ژیمناستیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-195713-پاورپوینت+پروژه+درس+مهندسی+فاکتورهای+انسانی.html monthly http://majorproject.ir/prod-195709-پروژه+مقاومت+مصالح+بررسی+نیروهای+وارده+بر+سبد+بسکتبال+و+پارامترهای+موثر+در+طراحی+آن.html monthly http://majorproject.ir/prod-195063-نمونه+پروژه+های+انجام+شده+توسط+مایکروسافت+پروجکت+MSP+سری+پنجم.html monthly http://majorproject.ir/prod-195020-مقاله+درس+روش+تحقیق+بررسی+سازمان‌های+رسمی+و+غیر+رسمی.html monthly http://majorproject.ir/prod-194654-کد+مدل+هاب+میانه+P_HUB+Median+در+نرم+افزار+گمز+GAMS.html monthly http://majorproject.ir/prod-194646-کد+مدل+هاب+مرکز+P_hub+center+در+نرم+افزار+گمز+GAMS.html monthly http://majorproject.ir/prod-193980-پروژه+کاربرد+کامپیوتر+در+مهندسی+صنایع+توسط+نرم+افزار+MINITAB+به+همراه+فایلهای+مینی+تب.html monthly http://majorproject.ir/prod-193757-پروژه+صنعت+نساجی.html monthly http://majorproject.ir/prod-193753-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+تولید+الکترود+جوشکاری.html monthly http://majorproject.ir/prod-193747-پروژه+طراحی+ایجاد+صنایع+کارخانه+تولید+رینگ+چرخ+خودرو.html monthly http://majorproject.ir/prod-193179-پيشنهاد+فني+سيستم+مديريت+نگهداري+و+تعميرات+تجهيزات+براي+كليه+مراكز+درماني+كشور.html monthly http://majorproject.ir/prod-193094-پروژه+مراحل+تولید+مس.html monthly http://majorproject.ir/prod-189545-پاورپوینت+مدیریت+ریسک+پروژه+Project+Risk+Management.html monthly http://majorproject.ir/prod-186769-پروژه+تحلیل+سیستم+ها+اشتغال+زنان.html monthly http://majorproject.ir/prod-186752-پروژه+درس+نگهداری+و+تعمیرات+اثربخشی+کلی+تجهیزات+OEE.html monthly http://majorproject.ir/prod-186743-پروژه+مهندسی+ارزش+در+حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/prod-186576-پروژه+درس+برنامه‌ریزی+تولید+مدل+مرجع+عملیات+زنجیره+تامین+SCOR++SUPPLY+CHAIN+OPERATION+REFERENCE.html monthly http://majorproject.ir/prod-186570-پروژه+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+طراحی+کارخانه+تولید+ترمزدستی+وانت+نیسان.html monthly http://majorproject.ir/prod-182648-پروژه+کنترل+کیفیت+آماری+SPC+در+یک+شرکت+تولیدی.html monthly http://majorproject.ir/prod-182642-پروژه+تحقیق+در+عملیات+2+Operation+research+به+كارگيري+برنامه+ریزی+خطی+در+عمده+فروشی+مواد+غذایی.html monthly http://majorproject.ir/prod-181735-پروژه+MCDM+تصمیم+گیری+با+استفاده+از+AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-180148-آموزش+آمار+در+اکسل+EXCEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-180075-پروژه+برنامه+ریزی+مواد+تولید+در+نرم+افزار+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-180070-پروژه+کنترل+موجودی+در+شرکت+ماد+ایران.html monthly http://majorproject.ir/prod-179457-پروژه+درس+اقتصاد+مهندسی.html monthly http://majorproject.ir/prod-177347-مدل+چند+هدفه+برای+موجودی+چند+کالا+با+محدودیت+فضای+انبار+حل+به+وسیله+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-175475-پرسشنامه+روش+تصمیم+گیری+چند+شاخصه+روش+ANP+و+AHP.html monthly http://majorproject.ir/prod-175010-آموزش+کامل+و+گام+به+گام+تصمیم+گیری+چند+معیاره+فازی+همراه+با+مثال+های+حل+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-174952-مثال+های+حل+شده+از+AHP+TOPSIS+VIKOR+DEMATEL+ELECTRE+در+اکسل+به+همراه+با+فایلهای+اکسل.html monthly http://majorproject.ir/prod-173205-تمرین+های+حل+شده+درس+طراحی+سیستم+های+صنعتی+در+محیط+لینگو+lingo+و+سی+شارپ.html monthly http://majorproject.ir/prod-173200-پروژه+درسی+استفاده+از+الگوریتم‌های+ممتیکMA+و+فرایند+گروهی+TPA++در+شبکه+لجستیک+حمل+و+نقل+کالا.html monthly http://majorproject.ir/prod-173156-مکان‌یابی+ايستگاه+آتش+نشاني+با+استفاده+از+روش‌های+تصمیم‌گیری+چند+معیاره+AHP+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-173143-نمونه+پروژه+مایکروسافت+پروجکت+MSP+به+همراه+جریان+نقدی+آن+سری+دوم.html monthly http://majorproject.ir/prod-170866-جزوه+کامل+تحقیق+در+عملیات+2.html monthly http://majorproject.ir/prod-170865-جزوه+کامل+تحقیق+در+عملیات+1.html monthly http://majorproject.ir/prod-170858-جزوه+کامل+ریاضی+عمومی.html monthly http://majorproject.ir/prod-170617-پیاده+سازی+الگوریتم+جستجوی+هارمونی+Harmony+Search+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170615-حل+مسئله+فروشنده+دوره+گردTSPبا+استفاده+از+الگوریتم+مورچگان+ACO+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170614-پیاده+سازی+الگوریتم+زنبور+عسل+ABC+در+متلب.html monthly http://majorproject.ir/prod-170612-پیاده+سازی+مساله+کوله+پشتی+با+الگوریتم+ژنتیک+در+Matlab.html monthly http://majorproject.ir/prod-170611-پیاده+سازی+مساله+کوله+پشتی+TSP+با+الگوریتم+تبریدوکدنویسی+در+MATLAB.html monthly http://majorproject.ir/prod-170273-مقاله+ای+در+مورد+مسیر+یابی+وسائل+نقلیه+VRP+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170268-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+کیفیت+جامع+TQM+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170267-مقاله+ای+در+مورد+تئوری+محدودیتها+TOC+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170266-مقاله+ای+در+مورد+مکانیابی+توسط+MCDM+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170264-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170263-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170262-مقاله+ای+در+مورد+مدیریت+پروژه+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170206-مقاله+ای+برای+درس+طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170205-مقاله+ای+در+مورد+زنجیره+تامین+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170201-مقاله+ای+در+مورد+ERP+همراه+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/prod-170030-عوامل+مؤثر+بر+ميزان+تعهد+سازماني+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-170029-برنامه+ریزی+خطی+در+مسائل+پخش+بار+بهینه+Linear+programming+method+in+OPF+problems.html monthly http://majorproject.ir/prod-169549-شاخص‌های+انتخاب+تامین­+کنندگان+چابک+و+رتبه­+بندی+تامین­+کنندگان+با+استفاده+از+روشTOPSIS_AHP+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169546-رتبه‌بندی+توسعه+صنعتی+در+سه+استان+کشور+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روش‌های+تصمیم+گیری+چند+شاخصه.html monthly http://majorproject.ir/prod-169545-ارزیابی+ريسک+زنجيره+تامين+با+استفاده+از+روش+تصمیم‌گیری+چند+شاخصه+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169544-رتبه+بندی+تامین+کنندگان+در+زنجیره+تامین+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روشهای+تصمیم+گیری+چند+معیاره+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169543-ارزیابی+مصرف+سوخت+نیروگاه+با+استفاده+از+تکنیک+تصمیم+گیری+چند+معیاره+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169541-پروژه+درس+مدیریت+ارتباط+با+مشتری+CRM+مدلی+برای+پیشگیری+از+اتلاف+وقت+مشتریان+در+یک+سازمان.html monthly http://majorproject.ir/prod-169540-شناسایی+و+رتبه‌+بندی+عوامل+موثر+بر+استفاده+از+خدمات+بانکداری+الکترونیک+با+استفاده+از+روش‌های+MCDMهمراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169539-ارزیابی+شرکت‌های+موجود+در+بورس+با+استفاده+از+ترکیبی+از+روشهای+تصمیم‌گیری+چند+شاخصه+در+محیط+فازی+همراه+با+مطالعه+موردی.html monthly http://majorproject.ir/prod-169085-پروژه+مدیریت+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-169005-نمونه+پروژه‌های+انجام+شده+توسط+نرم+افزار+MSPمایکروسافت+پراجکت+کنترل+پروژه+سری+اول.html monthly http://majorproject.ir/prod-168941-کاربرد+MCDM+در+زنجیره+تامین.html monthly http://majorproject.ir/prod-168940-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+مکان+انبار.html monthly http://majorproject.ir/prod-168938-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+خط+تولید+برتر.html monthly http://majorproject.ir/prod-168937-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+تیم‌های+ورزشی+همراه+با+نمونه+موردی+واقعی.html monthly http://majorproject.ir/prod-168936-کاربرد+MCDM+در+انتخاب+بازار.html monthly http://majorproject.ir/prod-168913-کاربرد+MCDM+در+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-168912-کاربرد+MCDM+در+منطق+خاکستری.html monthly http://majorproject.ir/prod-168911-کاربرد+MCDM+در+مدیریت+استراتژیک.html monthly http://majorproject.ir/prod-168910-کاربرد+MCDM+در+حمل+و+نقل+شهری.html monthly http://majorproject.ir/prod-168909-کاربرد+MCDM+در+بررسی+جاده‌ها.html monthly http://majorproject.ir/prod-168404-مسائل+و+نظریات+توسعه+در+جمهوری+اسلامی.html monthly http://majorproject.ir/prod-168091-پروژه+درس+کنترل+کیفیت+کنترل+کیفیت+یک+کارگاه+تولیدی+با+Minitab.html monthly http://majorproject.ir/prod-168090-پروژه+کارشناسی+با+عنوان+مدیریت+بهره+وری+فراکیر.html monthly http://majorproject.ir/prod-168089-پروژه+درسی+با+عنوان+سيستمهاي+ERP.html monthly http://majorproject.ir/prod-168087-پروژه+پایانی+مقطع+کارشناسی+با+عنوان+ارگونومی+در+صنعت.html monthly http://majorproject.ir/prod-168021-پروژه+شبکه+های+عصبی+تشخیص+صوت+با+استفاده+از+شبکه+پرسپترون+چندلایه+در+Matlab.html monthly http://majorproject.ir/prod-167954-ارائه+درس+منطق+فازی.html monthly http://majorproject.ir/prod-167952-پروژه+مساله+مکان+یابی+هاب+hub+location+Problem+همراه+با+مثال+کاربردی+حل+شده.html monthly http://majorproject.ir/prod-167948-ارایه+درس+کاربرد+کامپیوتر+در+مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/prod-167947-رتبه+بندی+عوامل+موفقیت+و+شکست+پیاده+سازی+ERP+با+استفاده+از+روش+ANP+و+DEMATEL.html monthly http://majorproject.ir/prod-167945-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+روی+کمربند+ایمنی+خودرو+با+استفاده+از+طراحی+آزمایشات+DOE.html monthly http://majorproject.ir/cat-19455-مهندسی+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/cat-4448-اقتصاد+مهندسی+و+اقتصاد+مهندسی+پیشرفته.html monthly http://majorproject.ir/cat-22746-اقتصاد+سنجی.html monthly http://majorproject.ir/cat-88437-حمل+و+نقل.html monthly http://majorproject.ir/cat-8487-سیستم+اطلاعات+مدیریت+MIS.html monthly http://majorproject.ir/cat-12221-طرح+ریزی+واحدهای+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-4458-آمار+و+احتمال+و+روشهای+آماری.html monthly http://majorproject.ir/cat-4450-طراحی+سیستم+های+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8564-پروژه+و+پایان+نامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-12219-نگهداری+و+تعمیرات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8565-کنترل+پروژه.html monthly http://majorproject.ir/cat-11673-کنترل+موجودی.html monthly http://majorproject.ir/cat-17443-روش+های+تولید.html monthly http://majorproject.ir/cat-13646-کارآموزی.html monthly http://majorproject.ir/cat-13613-ارزیابی+کار+و+زمان.html monthly http://majorproject.ir/cat-12220-طراحی+ایجاد+صنایع.html monthly http://majorproject.ir/cat-70216-داده+کاوی.html monthly http://majorproject.ir/cat-11681-برنامه+ریزی+تولید.html monthly http://majorproject.ir/cat-19470-کاربرد+کامپیوتر.html monthly http://majorproject.ir/cat-26848-سیستم+های+صف.html monthly http://majorproject.ir/cat-58453-اصول+حسابداری+و+هزینه+یابی.html monthly http://majorproject.ir/cat-17033-نقشه+کشی+صنعتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-60059-پکیج+مقالات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8566-کنکور+و+ارشد.html monthly http://majorproject.ir/cat-8321-مقالات+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/cat-8488-تحلیل+سیستم+ها.html monthly http://majorproject.ir/cat-18063-اتوماسیون.html monthly http://majorproject.ir/cat-18065-محاسبات+عددی.html monthly http://majorproject.ir/cat-18000-توالی+عملیات.html monthly http://majorproject.ir/cat-16377-شبیه+سازی.html monthly http://majorproject.ir/cat-16128-مهندسی+فاکتورهای+انسانی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8490-الگوریتم+های+فرا+ابتکاری.html monthly http://majorproject.ir/cat-7515-شبکه+های+عصبی.html monthly http://majorproject.ir/cat-8568-تحقیق+در+عملیات.html monthly http://majorproject.ir/cat-8489-جزوات+درسی.html monthly http://majorproject.ir/cat-7776-کنترل+کیفیت.html monthly http://majorproject.ir/cat-16129-اقتصاد+کلان.html monthly http://majorproject.ir/cat-16127-مقاومت+مصالح.html monthly http://majorproject.ir/cat-19456-مهندسی+صنایع+و+مدیریت.html monthly http://majorproject.ir/cat-7749-تصمیم+گیری+چند+معیاره+MCDM.html monthly http://majorproject.ir/cat-8567-آموزش+نرم+افزار.html monthly http://majorproject.ir/cat-12089-پرسشنامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-19457-مدیریت.html monthly http://majorproject.ir/cat-11173-پروژه+و+پایان+نامه.html monthly http://majorproject.ir/cat-14393-مقالات+با+ترجمه.html monthly http://majorproject.ir/cat-115859-رشته+های+دیگر.html monthly http://majorproject.ir/cat-19459-مهندسی+شیمی+و+شیمی+کاربردی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19460-مهندسی+کامپیوتر+و+IT.html monthly http://majorproject.ir/cat-19461-مهندسی+معدن+و+عمران.html monthly http://majorproject.ir/cat-19462-مهندسی+مکانیک.html monthly http://majorproject.ir/cat-19463-مهندسی+مواد.html monthly http://majorproject.ir/cat-19464-مهندسی+برق.html monthly http://majorproject.ir/cat-19466-الهیات_فقه_فلسفه+و+معارف+اسلامی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19465-ترفندها.html monthly http://majorproject.ir/cat-19467-سوالات+آزمون+استخدامی.html monthly http://majorproject.ir/cat-19468-بسته+های+تبلیغاتی.html monthly http://majorproject.ir/cat-135344-پکیج+ویژه+استخدامی.html monthly