مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور

چکیده

با توجه به شتاب تحولات، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می‌رود و مدیریت اثربخش دانش یکی از جدی‌ترین چالش‌های سازما‌ن‌ها است. مدیریت دانش دارایی نهفته در ذهن افراد را به دارایی سازمانی تبدیل می کند، به طوری که مجموعه‌ی وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری‌ها دخیل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند. ﻓﻨﺎوری‌هاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن­ها این اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪه‌اي ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و محافل ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد. به دلیل نوظهور بودن این مساله، کمبود دسته‌بندی استاندارد و مشخص در رابطه با مدل‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشی و سازمانی احساس می­شود. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ تحقیق ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل‌ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ مدل‌های ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، مدل‌های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و مدل‌های ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻲ‌ﭘﺮدازد. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از مدل‌های پیاده‌سازی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در سازمان‌ها ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارش‌های ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در نهایت نیز در این پژوهش به دسته‌بندی پژوهش­ها و مقالات معتبر درخصوص مدیریت دانش پرداخته شده و شکاف‌های موجود در این نوع پژوهش‌ها به صورت مختصر ذکر گردیده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مدل­های دانش، رویکردها و چالش‌ها

 

 

 

فرمت سمینار: WORD (قابل ویرایش)54 صفحه + فایل پاورپوینت (جهت ارائه)25 اسلاید
تعداد صفحات: 54

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف

1-1) تعاریف

1-2) سازمان پروژه محور

1-3) مدیریت دانش در سازمان پرژه محور

1-4) سازمان دانش‌بنیان

1-5) پیاده‌سازی مدیریت دانش

1-5-1) مدل مرحله‌ای پیاده‌سازی مدیریت دانش، روش "کیم و لی"

1-5-2) مدل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه‌گیری پیشرفت آن، مدل لوپز

1-5-3) مدل مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده 1

2-1) مقدمه

2-2) مدل‌های طبقه بندی دانش

2-3) مدل‌های سرمایه فکری

2-4) مدل‌های ساختار اجتماعی

2-5) مطالعات رویکردها و چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش

2-6) مطالعات اخیر انجام شده بر روی مدیریت دانش

2-7) جمع بندی

فصل سوم: تحلیل و جمع‌بندی

3-1) دسته بندی مدل‌ها بر اساس سازمان‌های خدماتی و تولیدی

3-2) تحلیل مقالات و کارهای انجام شده

3-3) شکاف‌ های موجود

3-4) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

 

فهرست اشکال

شکل 1: مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش و اندازه‌گیری آن بر پایه منحنی بل

شکل 2: مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان

شکل 3: مدل نوناکا و تاکیوچی

شکل 4: مدل نوناکا و هدلاند

شکل 5: مدل طبقه‌بندی دانش بویسوت

شکل 6: مدل مدیریت دانش لاستری

شکل 7: مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا

شکل 8:مدل مدیریت دانش دمرست

شکل 9: مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش (پروبست، روب و رمهاردت)

شکل 10: مدل مفهومی چند مرحله‌ای

شکل 11: مدل مراحل راهیابی فناوری به بازار در شرکت‌های دانش بنیان

شکل 12: مدل انصاری و همکاران

شکل 13: مدل بکوویتز و ویلیامز

 

فهرست جداول

جدول 1: مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش

جدول 2: مقایسه اجمالی سازمان‌های وظیفه‌ای و پروژه محور

جدول 3: مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کیم و لی

جدول 4: فرایندهای مدیریت دانش و فازهای پروژه

جدول 5: الگوهای موجود برای سازمان‌های خدماتی

جدول 6: الگوهای موجود برای سازمان‌های تولیدی

جدول 7: مقایسه رویکردهای مدیریت دانش در پژوهش‌های صورت گرفته

جدول 8: حوزه‌های کاری مدل‌های مدیریت دانش

جدول 9: مقایسه رویکردهای مهم مدیریت دانش

جدول 10: دسته‌بندی مقالات بر اساس دسته کاربردی

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 400,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
seminar-knowledge-management_646072_5248.zip8 MB