مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

پروژه درس طراحی ایجاد صنایع طراحی کارخانه تولید بوسترپمپ آب

پروژه درس طراحی ایجاد صنایع طراحی کارخانه تولید بوسترپمپ آب

چکیده

به طور کلی امکانسنجی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب و کار است و هدف از مطالعات امکان سنجی این پروژه (بوستر پمپ) نیز تعیین میزان امکانپذیری و ثمربخشی آن می باشد. با توجه به مفهوم مطالعات امکانسنجی، انجام این پروژه درسی نیز طی چندین بخش از جمله معرفی اولیه، تحلیل بازار، تحلیلهای فنی، تحلیلهای مالی و اقتصادی صورت گرفته است. بررسی اولیه طرح و تشریح ایده مطرح شده طی مراحل مختلفی از جمله تحلیل چرخه عمر محصول، بررسی فرآیند تولید آن، مکان اجرا و همچنین پیش بینی یک برنامه زمانبندی برای اجرای طرح صورت گرفته و پس از آن به بررسی بازار پرداخته میشود. جهت تحلیل بازار نیز بخشهای مختلفی نظیر تحلیل صنعت، صادرات و واردات، بررسی عرضه و تقاضای محصول و مواردی از این قبیل بررسی شده و پس از آن مطالعات فنی صورت گرفته است. این قسمت دربرگیرنده مواردی همچون طراحی فرآیند تولید و تعیین ماشین آلات مورد نیاز برای آن، برآورد مواردی نظیر مواد اولیه، نیروی انسانی و ... و همچنین طراحی سیستم توزیع بوده و جهت بررسی بهتر قسمتهای فنی انجام می گیرد. در نهایت تحلیل های مالی و اقتصادی و اقتصادی بودن طرح بررسی می گردد. این قسمت با مرور کلیه درآمدها و هزینه ها همراه بوده و تحلیل اقتصادی و تحلیل ریسک را شامل می شود. مواردی همچون تحلیلهای انسانی و ارزی نیز انجام گرفته که در پایان آورده شده است.

 

مقدمه

در چرخه حیات، آب یکی از اصلی ترین و مهمترین ارکان تشکیل دهنده بقای موجودات زنده می باشد؛ کمبود آب در برخی از نقاط جهان می رود تا به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شود. کشور عزیزمان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص خود، به دور از این معضل نیست. خصوصاً در سالهای اخیر به دلیل کاهش نزولات آسمانی، مشکل آب در اکثر نقاط ایران حالتی محرانی به وجود آورده است؛ لذا تنها راه ممکن برای گریز از این بحران، استفاده بهینه از آب می باشد. مفهوم استفاده بهینه از آب تنها صرفه جویی و کم مصرف کردن نیست، بلکه شبکه های تامین آب و سیستمهای آبرسانی و طراحی درست و صحیح این سیستمها، نقش اصلی و به سزایی را در این امر عهده دار میباشند. امروزه می توان با ایجاد شبکه و سیستم های صحیح آب دهی، ضمن استفاده بهینه، از اتلاف بی مورد آن جلوگیری کرد. پس میتوان گفت امروزه "صنعت آب" ایران به شکل بارزی عهده دار این مهم می باشد. یکی از اجزای مهم این صنعت که در سیستم های تامین آب نقش مهمی را عهده دار می باشد پمپ ها هستند. در حال حاضر شاید بیش از یک سوم دستگاههای صنعتی به یکی از انواع پمپ های موجود در بازار مجهز می باشند. استفاده های گوناگون از این پمپ ها باعث شده که دستگاههای مزبور پس از موتور در بالاترین درجه اهمیت قرار گیرند. پمپ ها در واقع رابط اصلی بین منابع و ذخایر آب و استفاده کنندگان این ماده حیاتی می باشند. امروزه از انواع پمپ اعم از پمپ های چاه عمیق در امور کشاورزی و یا سایر رشته های صنعتی مانند صنایع شیمیایی و کاغذسازی و غیره و یا آبرسانی به ساختمان های مرتفع و سایر امور مربوط استفاده می شود.

 

فرمت پروژه: PDF

تعداد صفحات: 156

 

فهرست مطالب
چکیده و واژگان کلیدي
مقدمه
خلاصه مدیریتی
پیشینه و مشخصات شرکت
معرفی محصول و تشریح ایده
مقدمه
معرفی محصول
بوسترپمپ چیست؟
موارد استفاده از بوسترپمپ
مزایاي سیستم بوسترپمپ
انواع بوسترپمپ
ساختمان بوسترپمپ
اجزاي اصلی بوسترپمپ
مشخصات بوسترپمپ
چگونگی استفاده از بوسترپمپ
کالاهاي مشابه، جایگزین و مکمل
استانداردهاي بینالمللی
تحلیل چرخه عمر محصول و تاریخچه ي آن
چگونگی شکل گیري ایده
تاریخچه ي تولید انبوه محصول در جهان
چگونگی ورود این محصول به ایران و تاریخچه ي آن در کشور
برندهاي تجاري معروف در ایران
برندهاي تجاري معروف در جهان
چرخه عمر محصول
بررسی اجمالی وضعیت بازار
تحلیل نیروهاي حاکم بر بازار
فشارهاي وارد بر شرکتهاي موجود در بازار
عوامل مؤثر بر تقاضا
فرآیند تولید و تکنولوژي مورد نیاز
قطعات مورد نیاز جهت تولید بوسترپمپ
تجهیزات مورد نیاز براي تولید بوسترپمپ
فرآیند تولید
محل کارخانه
زمان بندي اجراي طرح
منابع جمع آوري داده ها
جمع بندي
تحلیل بازار
مقدمه
تحلیل صنعت
فشار رقبا
کالاهاي جایگزین
خطر ورود رقباي جدید
معرفی بازار محصول و بخش هاي مختلف آن
صادرات و واردات
تحلیل عرضه
عوامل اثرگذار بر تقاضا
پیشبینی تقاضا
روشهاي پیش بینی تقاضا
برآورد تقاضاي آینده
قیمت گذاري محصول
ارزیابی رقبا و مقایسه آنها
قیمت محصول
تعیین شکاف بازار
تعیین بازارهاي هدف
طراحی ساختار سیستم توزیع
جمع بندي
تحلیل هاي فنی
مقدمه
نقشه ابعادي بوسترپمپ
مجوزهاي قانونی
برنامه تولید
معرفی قطعات محصول
لیست قطعات
درخت محصول
نقشه انفجاري
تصمیمگیري براي ساخت یا خرید
انتخاب فناوري (تکنولوژي)
مکان گزینی کارخانه
طراحی فرآیند تولید و مونتاژ
نمودار مونتاژ
(OPC) نمودار فرآیند عملیات
برگ مسیر تولید
تعیین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
نوع و تعداد ماشین آلات
هزینه ماشین آلات
تجهیزات بخش تولید و مونتاژ و هزینه آنها
نحوه استقرار بخش هاي تولیدي
برآورد مقدار و هزینه سالیانه اقلام اولیه
سازماندهی و تجهیز نیروي انسانی
نمودار سازمانی شرکت
برآورد نیروي انسانی بخش تولید
برآورد نیروي انسانی بخش مونتاژ
هزینه نیروي انسانی
تعیین طرح استقرار و برآورد زمین و ساختمان
الگوي کلی جریان مواد
نمودار روابط بین بخشها
برآورد فضاي بخش هاي تولیدي
برآورد فضاي بخش مونتاژ
برآورد فضاي انبار
برآورد فضاي سایر بخش ها
جمع بندي نهایی تعیین مساحت مورد نیاز
استقرار بخش هاي تولیدي
استقرار کلیه بخش ها و طرح کلی
مزایاي طرح نهایی
برآورد تجهیزات انبار/ تجهیزات آزمایشگاهی و بخش بازرسی مواد اولیه
بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه
برآورد وسایل اداري
طراحی سیستم توزیع
وسایل نقلیه سیستمهاي انتقال مواد و تجهیزات آن ها
برنامهریزي حمل ونقل
تعداد و هزینه تجهیزات حمل ونقل
تعیین اقدامات پیش از بهرهبرداري
جمع بندي
تحلیل هاي مالی و اقتصادي
مقدمه
درآمدها
هزینه ها
هزینه هاي سرمایه اي
هزینه عملیات جاري
برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز
ساختمان سازي
محوطه سازي
سرمایه هاي ثابت
برآورد سرمایه در گردش
برآورد کل سرمایه گذاري مورد نیاز
نحوه تامین مالی
ارزیابی مالی
صورت حساب سود و زیان
ترازنامه
گردش جریانات نقدي
هزینه هاي ثابت و متغیر
تحلیل نقطه سر به سر
قیمت تمام شده محصول
تحلیل اقتصادي
ارزش کنونی طرح
نرخ بازگشت سرمایه
دوره بازگشت سرمایه
تحلیل ریسک
تحلیل حساسیت نرخ تورم
تحلیل حساسیت مواد اولیه
تحلیل حساسیت نرخ بهره
جمع بندي
تحلیل هاي انسانی، اجتماعی، فرهنگی و ارزي
بازنگري
بازبینی برنامه
تحلیل هاي انسانی
صرفه جویی ارزي
جمع بندي نهایی

پیوست ها

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 23,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
booster_343547_6480.zip6 MB

پروژه طراحی ایجاد صنایع، تولید شیشه دو جداره با استفاده از فناوری بازیافت شیشه

پروژه طراحی ایجاد صنایع، تولید شیشه دو جداره با استفاده از فناوری بازیافت شیشه چکیده با گسترش سریع شهرها و افزایش پسماندها، بر مشکلات شهر و هزینه های حمل و نقل و دفع این پسماندها افزوده شده و اثار جانبی آن بر محیط زیست و سلامت بشر می توان مشاهده کرد. پسماندها حاصل از فعالیت های انسان، سال ها طول می کشد تا تجزیه شیمیایی و فیزیکی شوند، به همین علت متخصصان بر این تلاش اند که ضمن استفاده مطلوب تر از این منابع، بتوان به طور بهینه و بدون بر هم زدن نظم حیاتی آن را به طبیعت بازگردا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

پروژه طراحی ایجاد تولید سیستم کنترل الکترونیکی خودرو

پروژه طراحی ایجاد تولید سیستم کنترل الکترونیکی خودرو مقدمه سیستم های الکترونیکی خودروکه دارای یک میکرو کنترلر هستند ، واحد کنترل الکتریکی یا ECU (Electronic Control Unit) نامیده می شوند . در ایران ، اغلب تنها سیستم الکترونیکی انژکتوری را با نام ECU می شناسند ، لیکن ما در این مقاله ، مطابق با واژه شناسی فنی رایج در صنعت جهانی خودرو ، سیستم های دارای میکرو کنترلر را ECU می نامیم . طراحی و ساخت ECU یکی از فناوریهای کلیدی در صنعت خودرو سازی مدرن است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,000 تومان

پروژه طراحی ایجاد صنایع: تولید الکترود جوشکاری

پروژه طراحی ایجاد صنایع: تولید الکترود جوشکاری آلياژهاي گدازآور براي برنج‎ها و مفرغ‎ها عبارتند از: فسفر، قلع، فسفر مس، يا سيليسيم مس. فلزات را در همان زمان اضافه كردن عناصر آلياژي اكسيژن‎زدايي مي‎كنند. براي قلع پوششي فولاد، روغن نخل به عنوان گدازآور بكار برده مي‎شود، براي لحيم‎كاري معمولي، كلرور روي گدازآور متداول است. پيه، كلوفون، يا روغن زيتون را نيز در لحيم‎كاري مي‎توان به كار برد. استاميد، براي لحيم‎كا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,500 تومان

پروژه طراحی ایجاد صنایع: کارخانه تولید رینگ چرخ خودرو

پروژه طراحی ایجاد صنایع: کارخانه تولید رینگ چرخ خودرو نام محصول و تعریف اولیه و کاربرد آن نام محصول رینگ چرخ می‌باشد که با نصب لاستیک و بعضا با تیوپ بر روی آن و اتصال در چرخ عقب به کاسه چرخ و در چرخ جلو به تیوپی چرخ، باعث انتقال نیرو به زمین و در نتیجه حرکت خودرو می‌شود. تعداد مورد نیاز این محصول در خودروهای سواری پنج عدد می باشد که یک عدد به عنوان یدک منظور میگردد. طبقه بندی محصول: علی رغم مدلها و شکل ظاهری این محصول، تفاوت کلی در بین آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان