مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

پروژه مهندسی صنایع، ارائه مدل بهینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

پروژه مهندسی صنایع، ارائه مدل بهینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

چكيده

آنچه كه به عنوان يك شماي كلي مي توان از هدف پايان نامه حاضر به خوانندگان و علاقمندان به مبحث نگهداري و تعميرات ارائه كرد، گامي هر چند كوچك در راستاي توسعه و بسط نظريات و تئوريها و همچنين متدهاي موجود در مبحث مديريت نت مي باشد كه به شكلي تخصصي و از مجراي متدهاي رياضي در شاخه مديريت نت پيشگيرانه به تحقيق و تفحص مي پردازد.

اگر چه اهميت و رشد روزافزون اين شاخه از علم صنايع و ضرورت پرداختن به آن، چنان براي صاحبان صنايع و صاحبنظران علم صنايع آشكار مي باشد و در واقع بيان فوايد و اهميت تحقيق در اين شاخه به مانند توضيح واضحات خواهد بود، با اين حال مفيد خواهد بود كه با ذكر تاريخچه اي به نسبت گويا و فراگير در اين پايان نامه مطلب را بيش از پيش توضيح داده تا خوانندگان در حد امكان به مطلب اشراف يابند.

هدف اصلي كه مؤلف اميدوار است تا پايان اين تحقیق به آن برسد، ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره است كه با در نظر گرفتن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف و با توجه به ناسازگاري موجود بین معیارها و همچنين با در نظر گرفتن اولويتهاي تصميم گيرنده در مسئله تعويض و نيز كمبود داده هاي خرابي كه به شكل ذاتي، جزئي جدايي ناپذير از مسائل نت مي باشد، زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه را به كمك ابزاري قدرتمند در مسائل تصميم گيري چند معياره به شكلي تعيين كند كه در آن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در بهترين تركيب وزني با يكديگر قرار بگيرند.در نهايت تصميم گيرنده قادر خواهد بود فواصل زماني تعويض را با در نظر گرفتن سه معيار به جاي در نظر گرفتن تنها يك معيار ايجاد كند.همچنين اين مدل احتمالات پيشين مرتبط به پارامترهای تابع خرابی را نيز در نظر گرفته و از مجرای رویکرد بیزی به محاسبه مقادیر هر سه معیار در گزینه های زمانی مورد نظر می پردازد.به منظور تصميم گيري در رابطه با انتخاب بهترين گزينه زماني جهت تعويض به شكلي كه هر سه معيار قابليت اطمينان، هزينه و زمان توقف را بطور همزمان در نظر بگيرد از ابزاري بسيار مفيد و كارا به نامPROMETHEE II كه به عنوان پشتيبان تصميم به تصميم گيرنده در فرايند انتخاب و تصميم گيري كمك مي كند، استفاده مي شود.به منظور تشريح گوياتر و همچنين به تصوير كشيدن شرايط مسئله، گزينه هاي زماني مورد نظر و نتايج بدست آمده توسط مدل ارائه شده، از يكي ديگر از اعضاي خانواده متد PROMETHEE با نام PROMETHEE GAIA استفاده شده است.علاوه بر آن تحليل حساسيت نتايج كه به تصميم گيرنده در فرايند پيش روي او كمك شاياني مي كند بوسيله اين متد به تصوير كشيده مي شود.به منظور استفاده از متدهاي خانواده PROMETHEE از نرم افزار Decision Lab استفاده خواهد شد.ذكر يك كاربرد عددي نزدیک به شرایط واقعی، مدل ارائه شده را تشريح كرده و اثربخشي مدل را با توجه به اولويتهاي تصميم گيرنده نشان مي دهد.

ذکر این نکته قابل توجه است که مزیت تحقیق حاضر ناشی از وسعت دید آن و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و درگیر در مسئله زمانبندی نگهداری و تعمیرات است.لذا چشمگیرترین نتیجه تحقیق را می توان در لزوم برخورد با مسئله تصمیم گیری زمانبندی نت به صورت چند معیاره دانست.

 کلمات کلیدی: نت پیشگیرانه، تعویض، رویکرد بیزی، تصمیم گیری چند معیاره.

 

اهداف تحقيق

 همانطور كه در چكيده و همچنين در خلال مطالب قبلي نيز اشاره شد، اولين هدفي كه اين تحقيق دنبال مي كند "ارائه يك الگوي بهينه تعميرات پيشگيرانه" مي باشد كه بتواند پاسخگوي نياز تصميم گيرندگان در مسائل تصميم گيري مربوط به تعیین زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه باشد.

به منظور نيل به اين هدف، هدف دوم تحقيق با عنوان "تعيين معيارهاي مناسب تصميم گيري در مدل ارائه شده تعميرات پيشگيرانه" به شكلي كه به بهترين وجه ابعاد مختلف مسئله را در بر گرفته و در فرايند تصميم گيري در ايجاد نتيجه اي واقعي و فراگير به تصميم گيرنده كمك كنند، مطرح مي شود.

در نهایت هدف سوم تحقيق حاضر كه هدف نهايي محقق بوده با عنوان "بدست آوردن نتايج پايدار با استفاده از نمايش گرافيكي نتايج و تحليل حساسيت نتايج" مي باشد كه تصميم گيرندگان را در راستاي بدست آوردن نتايج پايدار و قابل اطمینان ياري مي بخشد.

 

1-3 پرسشهاي تحقيق

 سوالاتي كه اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به آنها می باشد شامل 3 پرسش ذيل است:

1-مدل بهينه تصميم گيري چند معياره نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از روش PROMETHEE II و با رويکرد بيزي داراي چه ويژگيهايي مي باشد؟
2-معيارهاي مناسب مدل پيشنهادي چيست؟
3-چگونه مي توان با استفاده از تحليل حساسيت نتايج و تحليل گرافيكي آنها توسط PROMETHEE GAIA نتايج پايدار بدست آورد؟

 

1-4 ساختار تحقيق

 این تحقیق در پنج فصل به نگارش درآمده است:

فصل اول به ارائه مقدمه ای از موضوع تحقیق و مولفه های درگیر در موضوع تحقیق می پردازد.

فصل دوم به ارائه ادبیات و پیشینه ای از موضوع تحقیق می پردازد.

فصل سوم به ارائه مدل تحقیق و فرایند شکل گیری آن می پردازد.

فصل چهارم به ارائه یک مثال عددی و بحث و بررسی و تحلیل آن می پردازد.

فصل پنجم به ارائه نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی می پردازد.

 

فرمت پروژه: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:81

 

فهرست مطالب

چكيده

1- كليات تحقيق

   1-1 بيان مساله

   1-2 اهداف تحقيق

   1-3 پرسشهاي تحقيق

   1-4 ساختار تحقيق

2- ادبيات و پيشينه تحقيق

   2-1 مروري بر مبحث نگهداري و تعميرات

   2-1-1 اهداف مدیریت نگهداري و تعميرات

   2-1-2 محدوديتهاي استقرار سیستم نگهداري و تعميرات

   2-1-3 چالشهاي استقرار سیستم نگهداري و تعميرات

   2-2 سیاستهای نت

   2-2-1 سیاستهای نگهداري و تعميرات پیشگیرانه

   2-2-1-1 سياست نت پيشگيرانه وابسته به زمان

   2-2-1-2 سياست نت پيشگيرانه متناوب

   2-2-1-3 سياست حد خرابي

   2-2-1-4 سياست PM متوالي

   2-2-1-5 سياست حد تعمير

   2-2-1-6 سياست شمارش تعداد تعمير و زمان مرجع

   2-3 سياستهاي بهينه نت

   2-4 مدلهاي بهينه سازي نگهداری و تعمیرات

   2-4-1 تکنيکهاي مدل سازي بهينه

   2-5 تصميم گيري چند معياره Multicriteria Decision Making

   2-5-1 کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره در نت

   2-5-2 رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره

   2-5-2-1 رویکردهای رتبه بندی

   2-5-2-1-1 خانواده PROMETHEE

   2-5-2-1-1-1 تاريخچه

   2-5-2-1-1-2 تشریح متدولوژی PROMETHEE

   2-5-2-1-1-3 اطلاعات مورد نياز رویکرد PROMETHEE

   2-5-2-1-1-4 روشهای PROMETHEE Iو PROMETHEE II

   2-5-2-1-1-4-1 PROMETHEE I رتبه بندي جزئي

   2-5-2-1-1-4-2 PROMETHEE II رتبه بندي کامل

   2-5-2-1-1-4-3 پروفايل یک گزينه

   2-5-2-1-1-5 مدول تعاملي- ديداري GAIA

   2-5-2-1-1-6 نرم افزار Decision Lab

   2-6 تاريخچه اي از کاربرد رویکردهای تصميم گيري چند معياره در مسائل نت

   2-7 رويکرد بيزي

   2-7-1 تصمیم گیری بدون انجام تجربه

   2-7-2 رویکرد بیزی در نت

3- مدل تصميم گيري

   3-1 کاربرد مدلهای ریاضی در مباحث نت

   3-2 مفاهیم آماری پیش نیاز

   3-2-1 تابع توزیع و چگالی طول عمر

   3-3 تخمین پارامترهای توزیع خرابی

   3-4 مدلسازی معیارها

   3-4-1 محاسبه تابع قابلیت اطمینان 56

   3-4-2 محاسبه تابع هزینه 57

   3-4-3 محاسبه تابع زمان توقف

   3-5 مدل تصمیم گیری

   3-6PROMETHEE GAIA و تحلیل حساسیت نتایج

4- مثال عددي

   4-1 مثال عددی

   4-1-1 مقادیر عددی

   4-1-2 تحلیل عددی ارتباطات سه معیار

   4-1-3 تعیین بهترین گزینه زمانی

   4-2 ارائه و تحلیل گزارشات

   4-2-1 گزارش رتبه بندی PROMETHEE II

   4-2-2 سطح GAIA و تحلیل آنژ

   4-3 تحلیل حساسیت نتایج

5- نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی

   5-1 نتایج تحقیق

   5-2 پیشنهادات آتیپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Payanname-NET_231837_1712.zip868.2k

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مداخله ارگونومی در شرکت ایران خودرو

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مداخله ارگونومی در شرکت ایران خودرو مقدمه از زمان پيدايش علم فاكتورهاي انساني تاكنون سه دوره متفاوت در حيات آن قابل تمايز مي باشد. دوره اول كه برخي آن را عصر «نسل اول» اين علم محسوب مي دارند، تقريبأ مقارن با سال هاي 1945 تا1960 است. در اين دوره كوشش بنيان گذاران علم فاكتورهاي انساني (و در آن زمان روانشنا سي مهندسي) منحصرأ معطوف و مصروف طراحي و بهبود ايستگاههاي كار تعبيه شده در سلاح هاي مختلف مثل هواپيما، تانك، كشتي و غير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پروژه مهندسی صنایع، تاثیر ERP بر مدیریت زنجیره تامین (SCM)

پروژه مهندسی صنایع، تاثیر ERP بر مدیریت زنجیره تامین (SCM) مقدمه ERP يک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرآيندهای تجاری يک سازمان را اعم از توليد ، منابع انسانی ، مالی ، بازاريابی و فروش و ... پشتيبانی می نمايد و منجر به به يکپارچگی وظايف در سازمان می شود. ERP بر روی يک بانک اطلاعاتی مرتبط قرار می گيرد . ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای از فرآيندهای مرتبط گفته می شود که توسط يک نرم افزار دارای ماژولهای مختلف پشتيب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پروژه مهندسی صنایع با عنوان پیاده سازی سيستم توليد به هنگام JIT در شركت ريخته گر و آهنگر فن آور (رافكو)

پروژه مهندسی صنایع با عنوان پیاده سازی سيستم توليد به هنگام JIT در شركت ريخته گر و آهنگر فن آور (رافكو) چکیده توليد بهنگام(JUST-IN-TIME :JIT) امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است. بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:” اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز” توليد كنيد. تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه مهندسی صنایع با عنوان مدیریت زنجیره تامین SCM

پروژه مهندسی صنایع با عنوان مدیریت زنجیره تامین SCM مقدمه مديريت زنجيره تامين رويكرد جديدي است كه در سالهاي اخير بر مديريت عمليات حاكم شده است . زنجيره تامين شبكه از مراكز توزيع است كه يكي از وظايف آن تبديل مواد خام به محصولات نهايي و توزيع آنها در ميان مشتريان است . مديريت زنجيره تامين فعاليتها را طوري هماهنگ مي‌كند كه مشتريان بتوانند محصولات را با كيفيت بالا و با حداقل هزينه به دست آورند . مديريت زنجيره تامين مي تواند براي شركت مزيت رقابتي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مدیریت ریسک پروژه

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مدیریت ریسک پروژه مقدمه به راستی جای تأسف است که هدایت گران پروژه غالب عمر خویش را صرف انجام پروژه هایی می کنند که در انتخاب آنها نقش چندانی ندارند. پروژه ای با اهداف عینی، بودجه و ضرب العجل نهایی به آنها ابلاغ می شود و انتخابی غیر از موفقیت در انجام آن وجود ندارند. کیست که نداند بیش از آن که افتخاری از موفقیت پروژه نصیب او شود باید مسئولیت شکست آن را بپذیرد. با وجود این که بهتر از هر کسی می دانید که توانایی شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مهندسی ارزش

پروژه پایانی مهندسی صنایع با عنوان مهندسی ارزش مقدمه مهندسي ارزش ( value Engineering) تلاشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي وتحليل تمام فعاليتهاي يك طرح، از زمان شکل گيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و اجرا و سپس راه اندازي و بهر ه برداری انجام مي شود و به عنوان يكي از كارآمدترين و مهم ترين روشهاي اقتصادي در عرصه فعاليتهاي مهندسي، شناخته شده است. مهندسي ارزش در چهارچوب مديريت پروژه، ضمن اينكه به تمام اجزاي طرح توجه مي كند، هيچ بخشي از كار را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پروژه پایانی مهندسی صنایع، نقش مدیریت دانش در شرکت ها و سازمان های کوچک

پروژه پایانی مهندسی صنایع، نقش مدیریت دانش در شرکت ها و سازمان های کوچک مقدمه مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی(به انگلیسی: Knowledge management - KM)‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پروژه پایانی مهندسی صنایع بررسی تکنیک های مختلف مدیریت ریسک در پروژه

پروژه پایانی مهندسی صنایع بررسی تکنیک های مختلف مدیریت ریسک در پروژه چکیده مدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعاد کمی و کیفی پروژه بستگی دارد. پروژه ها در شرایط کنونی بازار و تجارت در هر لحظه از زمان در معرض مواجهه با بحران قرار دارند. محیط پروژه ها بسیار متغیر بوده و شرایط عدم قطعیت، بسیارند و این شرایط برای پروژه های بزرگتر مشکل تر نیز می گردد. بدون شک، مدیریت صحیح این ریسک­ها، پیش نیاز تسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشد و ضرورت دستیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

پروژه مهندسی صنایع: بررسي و تعيين سيستم مناسب توليد بر اساس كانبان براي توليد قطعات خودرو (مطالعه موردی شرکت عایق خودرو توس)

پروژه مهندسی صنایع: بررسي و تعيين سيستم مناسب توليد بر اساس كانبان براي توليد قطعات خودرو (مطالعه موردی شرکت عایق خودرو توس) چکیده اکثر شرکت ها به منظور نفوذ بیشتر در بازار جهانی سعی در افزایش بهره وری نیروی کار، حذف هرگونه اتلاف از داخل سیستم، بالا بردن کیفیت محصول با یک قیمت رقابتی و پاسخگویی سریعتر و موثرتر به تفاضای مشتریان می نمایند. به منظور دستیابی به این اهداف و شرکت در رقابت جهانی، سیستم های تولیدی این کارخانجات مرتباً در حال تغییر است. از میان سیستم های مختلف مدیریت تولید نوین، نظام تولید بهنگام توجه بسیاری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 28,000 تومان

پروژه کامل و ویژه مقطع کارشناسی مهندسی صنایع با عنوان: برنامه ریزی احتمالی در مسیریابی وسائط نقلیه (VRPSD)

پروژه کامل و ویژه مقطع کارشناسی مهندسی صنایع با عنوان: برنامه ریزی احتمالی در مسیریابی وسائط نقلیه (VRPSD) مقدمه در این پروژه مثال­ های متنوعی از کاربردهای گسترده­ ی برنامه ­ریزی احتمالی در حوزه­ های مختلف ارائه شده است. این مثال ­ها به منظور کمک به شکل­ گیری بینشی برای مدل­سازی در شرایط عدم وجود قطعیت، در نظر گرفته ­شده است. علاوه بر این، مثال­ ها منعکس ­کننده­ی جنبه های متفاوت ساختاری مسائل هستند. در این پروژه به طور خاص، مدل­های برنامه ­ریزی احتما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,000 تومان

پروژه پایانی مهندسی صنایع:مدیریت ارزش حاصله (مدل های موجود در این پروژه با استفاده از داده های واقعی تحلیل شده اند

پروژه پایانی مهندسی صنایع:مدیریت ارزش حاصله (مدل های موجود در این پروژه با استفاده از داده های واقعی تحلیل شده اند مقدمه مدیریت ارزش حاصله (کسب شده)، رویکردی برای یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه در چارچوب مدیریت محدوده پروژه است. همچنین از کاربردهای دیگر این روش ، تخمین هزینه باقیمانده تا تکمیل طرح با استفاده از عملکرد گذشته است. در این راستا چند فرمول ریاضی (شاخص عملکردی) توسط محققان مختلف توسعه داده شده است. اما همچنان بر استفاده از یک فرمول خاص برای پروژه اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین تاکید همه تحقیقات گذش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان