مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو بخش کنترل کیفیت

گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو بخش کنترل کیفیت

مقدمه

در جهان پر شتاب امروز ، سازمانهاي زيادي در تلاشند تا براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي و تداوم از الگوها و شيوه هاي مختلف بهره ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي و فناوري در امان بمانند .

آنچه كه كيفيت را به دانش پيوند مي دهد ، در ميداني قابل جستجو است كه نيروي زايش ( پژوهش ) ، تبديل ( توليد ) و مبادله ( تجارت ) پديد مي آورند . بدين ترتيب چند كيفيت مهم در مقابل ما قرار مي گيرند ، اينان عبارتند از : كيفيت در مواد ،كيفيت در نظم كار ( از روابط انساني تا روابط ميان جرم و انرژي در ماشين ، و كيفيت در مبادله و از انبار ، حمل و نقل ، روش هاي فروش و مصرف ) ، با توجه به اين موارد دامنه اي بسيار گسترده پديد مي آيد كه نمي توان به راحتي از تغييرات عميق آن بر اقتصاد سياسي و دروني و ارتباطي جهان گذشت .

رويداد مهمي كه شتاب در تحولات كيفي پديد مي آورند ، تاثيري است كه ير روي ساختار مبادلاتي جهان گذاردند . بطوري كه اين تاثير موجب آشكار سازي در قانون مهم مبادله گرديد . جهان امروز كه بر بنياد قدرت تكنولوژيك استوار است دستخوش تحولاتي شده است كه تا كنون نظير نداشته است .

در مركز اين تحولات كيفيت قرار دارد . يعني بنيادي ترين تحول ، تحولي است كه در نيروي اصلاح و انقلاب از نظر تكامل كيفيت ها بدست آمده است . مي دانيد در كيفيت دو جريان مرتبط است اينان عبارتند از : جريان اصلاح و تحول در كيفيت . در جريان اول ، موضوع مهم ، ايجاد سهمي بيشتر از تقاضاي موجود در بازار است و در جريان دوم ، هدف ، ايجاد تقاضاي مؤثر جديد و بلارغيب مي باشد

هرتحول كيفي درهركالاياخدماتي مي تواندبه مثابه بازاري جديد تلقي شود . به هر حال ما با دو رويداد مهم شتاب آميز روبه روييم . اول ( كيفيت بهتر ) و دوم ( تحول در كيفيت ).

هدف ازكنترل كيفيت رسيدن به سطح مطلوبي ازكيفيت يك محصول و يا يك فرآيند توليد و نگهداري آن با برنامه ريزي دقيق استفاده ار ماشين آلات مناسب ، بازرسي مستمر و عمل اصلاح كننده هر گاه كه لازم باشد است يك نكته اصلي را بايد هميشه در مورد يك محصول در نطر داشت و آن اينست كه محصول بايد خواسته هاي افرادي را كه از آن استفاده مي كنند برآورده نمايد . با توجه به اين نكته مالكيت را شايستگي جهت استفاده تعريف مي كنيم . كلمه مصرف كننده در مورد استفاده كنندگان مختلفي به كاربرده مي شود . مردم معمولا انتظار دارند اتومبيلي را كه خريداري مي كنند عاري از هر گونه عيب يا عدم انطباق در ساخت اوليه باشد و يا به عبارت ديگر بتوان آن را به عنوان يك وسيله مطمئن و مقرون به صرفه براي ساليان درازي استفاده نمود .

به طور كلي كيفيت دو جنبه دارد كه عبارتند از : كيفيت طراحي و كيفيت انطباق ، كليه محصولات يا خدمات در درجه بندي با سطوح مختلفي از كيفيت توليد مي شوند .

اين اختلاف در درجه بندي با سطوح كيفيت عمدا به وجود آمده اند و در نتيجه اصطلاح فني كه مي توان در اين مورد به كار برد كيفيت طراحي مي باشد . هدف اصلي كليه تو ليد كنندگان اتومبيل حمل و نقل ، ايمني مصرف كنندگان است هر چند كه اتومبيلها از نظر اندازه ، وسايل ، وضع ظاهري و عملكرد متفاوت هستند . اين تفاتها ناشي از اختلافهاي طراحي مي باشد كه بطور آگاهانه در اتومبيلهاي گوناگون اعمال مي گردند .اين اختلاف هاي طراحي مواردي از قبيل انواع مواد مصرف كننده در ساخت تلورنس هاي قطعات ، قابليت اطمينان حاصل از توسعه مهندسي موتور و نيروي محركه ، تجهيزات و يا وسايل اضافي ديگر را در بر مي گيرد .

طراحي انطباق يعني اينكه محصول تا چه حد با تلورانسها و مشخصات طراحي انطباق دارد . طراحي انطباق تابعي از چندين عامل است كه از ميان آنها مي توان به انتخاب فرآيند ساخت ، آموزش و نظارت نيروي كار ، نوع سيستم تضمين كيفيت ، كنترل فرايند ، آموزش فعاليتها ( بازرسي و غيره ) ميزان پيروي از رويداد و انگيزه نيروي كار جهت دستيابي به سنخيت اشاره دارد . در جامعه ما سردرگمي قابل توجهي در مورد كيفيت وجود دارد . اصطلاح كيفيت بدون توجه به اين كه آيا منظور ما كيفيت طراحي يا كيفيت انطباق است به كاربرده مي شود . به منظور دستيابي به كيفيت طراحي بايد تصميمات آگاهانه اي در مراحل مختلف طراحي محصول يا فرايند اتخاذ گردد تا اطمينان حاصل شود كه محصول به طور رضايت بخشي قادر است خواسته هاي مورد انتظار را بر طرف نمايد .

در اينجا نكته بسيار مهم ، تمايز بسيار مؤثر ميان پتانسيل هاي خلاق كاركنان با كيفيت و كيفيت كاري است كه اين دو بخش ار نيروي انساني را از تاره هاي تنيده و از خود بيگانه كننده كار تكراري رها سازيم و كار آنها را زايش از كيفيت زايش كنيم . آنهم بطوري كه جريان آنارشي بر فضاي كار غالب نشود . امروزه وضع بصورتي شده است كه تنها در حدود 20 % از اشتغال را بخش توليد به خود داده است . اين بخشها نيز به سرعت با ماشين ها جايگزين مي شوند ، بنابر اين نيروي انساني ناچارند به بخشهايي كه خلاقيت و كيفيت كار خلاق تري را طلب مي كنند اتصال پيدا كنند . يعني نقش نيروي زايش را بازي كنند و هم به عنوان نيروهاي كاشف تقاضا ، بصورت واسطه اي ميان سازمان هاي كار و بازار فعال باشد . براي اينكه بتوانيم به مفهوم كيفي كارهاي جديد توجه كنيم ، هيچ چاره اي نداريم اندكي ، آنچه نامش را جامعه اطلاعاتي مي نامند ، بپردازيم . امروزه آنچنان از جامعه سرمايه داري صحبت مي شود كه ما را مي ترسانند . اما واقعيت امر چيز ديگري است . موضوع اين است كه امروزه اطلاعات بسيار زيادي در دسترس ما قرار دارد . اطلاعات كه در صورت وجود قدرت تحليل و رديابي منطق هاي ويژه مي توان از آنها براي ايجاد تقاضاي مؤثر بهره برد . مگر كار با كيفيت ، رديابي چنين روندي نيست . مشكل اينجاست كه نظام آموزشي ما يك نظام كمي است تا كيفي ، يك نظام خطي است كه شامل دو نقطه ، يكي استاد در بالا نشسته و نماد دانايي و ديگري شاگرد كه در پايين نشسته و نماد ناداني است . هيچ اثري از سوژه مورد مطالعه نيست به همين دليل ما در تحصيل براي رديابي منطق هاي منطقه اي و جهاني و اطلاعاتي كه در دسترس مان قرار مي گيرند ، ناتوان هستيم . كيفيت از اين رو ارزش دارد كه مدام تقاضاي جديد براي مبادله پديد مي آورد . پس توجه ما به اطلاعات فراگيري به خلق روش هاي تحليل و بكارگيري آنها ، مي تواند بر كيفيت ما بيافزايد . با توجه به نكته فوق در مي يابيد كه بنياد اصلي و مهم كيفيت ، نيروي انساني و مديريت است . تنها نيروي انساني داراي روحيه فرديت مستقل و مديريت با توان ايجاد نهادهاي سه گانه و تحقق علمي ارتباط سينرژيك ميان آنها است كه مي تواند به نيروي جديد براي ايجاد تقاضاي بيشتر و نوين دست پيدا كند . اين روند در حقيقت همان روند دستيابي به كيفيت مناسب كار در هر سه حوزه زايش ، تبديل و مبادله است . بنار اين تحليل روابط ميان مدير با كاركنان و چگونگي برخورد اين مجموعه با ضرورت هايي كه مدام كيفيات و كليات بازار ، توليد و منابع را به خطر مي اندازند ، شرط اصلي و مهم دستيابي به تمامي اشكال سه گانه كيفيت زايش ، كيفيت كار و كيفيت مبادله است . بدون اين سه نوع كيفيت نمي توان به توسعه انديشيد .

 

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 123پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
QC-irankhodro_200257_4833.zip109.7k

گزارش کارآموزی: بررسي وضعيت ارگونومي فرايند توليد خودرو سمند در سالن مونتاژ ایران خودرو

گزارش کارآموزی: بررسي وضعيت ارگونومي فرايند توليد خودرو سمند در سالن مونتاژ ایران خودرو تاریخچه ایران خودرو(ایران ناسیونال) که مادر پیکان در 40 سال اخیر بوده روز 12 مهرماه 1341 با سرمایه‌ای در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو توسط آقايان حاج علي اکبر خيامي ، محمود خيامي، احمد خيامي، خانم مرضيه خيامي وخانم زهرا سيدي رشتي در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد و از 28 اسفندماه 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از 45 سال از زمان تأسیس آن ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

گزارش کارآموزی: شرکت داروسازی جابربن حیان

گزارش کارآموزی: شرکت داروسازی جابربن حیان مقدمه داروسازی از صنایع حساس و مهمی به شمار می­رود. چرا که با تاخير در انجام تعهدات توليد و عرضه­ی دارو در برابر جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول است و فقط خود زیان نمی­بیند. نظر به نياز مبرم جامعه به محصولات صنايع دارويی، آرايشی و بهداشتی و استفاده­ی بهينه از امکانات موجود توليد در کشور، هر گونه تاخير در انجام تعهدات توليدات کارخانجات اين صنايع چه از نظر کمّی و چه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز پارس (قسمت برنامه ریزی و کنترل طرح ها)

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز پارس (قسمت برنامه ریزی و کنترل طرح ها) توجه داشته باشید که تمامی محصولات این سایت به صورت اختصاصی تهیه شده اند و حاصل روزها و ماه ها تلاش است لذا در صورت خرید شرعا حرام میباشد که آن را  به صورت رایگان منتشر و در اختیار عموم قرار دهید و مورد رضایت ما نخواهد بود *******     فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 29   فهرست مطالب فصل اول: تاریخچه 1-1 تاسیس 2-1 نشان تجاری 3-1 موضوع شرکت و سرمایه اولیه 4-1 نوع شرکت 5-1 ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران (بخش برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی)

گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران (بخش برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی) مقدمه : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺍﺭﺯش ها ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻋﻜﺲ العمل ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ . ﻟﺬﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، برنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پروژه کارآموزی: شرکت تعاونی صنعتی تکاب اتصال (تولیدی اتصالات لوله برای شرکت آب و فاضلاب و صنایع گاز)

پروژه کارآموزی: شرکت تعاونی صنعتی تکاب اتصال (تولیدی اتصالات لوله برای شرکت آب و فاضلاب و صنایع گاز) شرکت تعاونی صنعتی تکاب اتصال: این شرکت با توکل به خداوند متعال در سال 1382 تاسیس گردید و در همان سال همت و کوشش خود را بر آن نهاد که کشور ایران را در تولید اتصالات لوله در اقطار بالا خودکفا نماید. محصول تولیدی این شرکت، اتصالات لوله در سایزهای بزرگ برای شرکت آب و فاضلاب و صنایع گاز که البته بیشتر برای صنایع گاز است تولید می گردد. این شرکت در سال 1382 به یاری خداوند متعال با دو دستگاه 420 تن و 160 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان