مرجع آموزش ها و پروژه های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت

انواع پروژه ها و آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت, فیلم های آموزشی مباحث مهندسی صنایع و مدیریت

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

تمامی مطالب و پروژه های موجود در این فروشگاه به صورت کاملا اختصاصی تهیه شده اند، به طوریکه نمونه این پروژه ها به صورت رایگان در محیط اینترنت یافت نمی شود و یا اگر یافت هم شوند به قیمت بیشتر به فروش می رسند. جهت دانلود رایگان آموزش های نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. https://telegram.me/ieproject

پروژه پایانی: بررسی ارتباط اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد سازمان (همراه با مطالعه موردی و پرسشنامه)

پروژه پایانی: بررسی ارتباط اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد سازمان (همراه با مطالعه موردی و پرسشنامه)

 

 

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 101

 

 

چکیده

پژوهش حاضر مبتنی بر یک تحقیق میدانی با هدف بررسی ارتباط معنادار بین وجود سیستم‌های اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد اداره آموزش و پرورش شهرستان نور صورت گرفته است. اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک در فعالیت­های دفتری به منظور افزایش کارایی. کارایی افزایش­­یافته ناشی از تبادل اطلاعات در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آن­ها بوده است.

متغیرهایی که در مدل استفاده شده­اند عبارتند از: سهولت و سرعت تبادل اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات، رضایت کارکنان و ارباب رجوع، سهولت ارتباط با همکاران و مدیران، دورههای آموزشی و انگیزه در کارکنان، صرفهجویی در زمان و هزینه، گزارشگیری مدرن و به روز بودن و دسترسی به اطلاعات.

در ادامه برای بررسی فرضیه­های در نظر گرفته شده، پرسشنامه‌ای با کمک اساتید و کارمندان اداره که حاوی معیارهای مختلف ارتباطی باشد، تهیه شد و پاسخ­دهندگان، میزان تأثیر اتوماسیون اداری را بر هر یک از معیارها ارزیابی نمودند. همانطور که گفته شد این پژوهش در زمره­ی پژوهش­های میدانی قرار دارد و به دلیل محدود بودن جامعه آماري، كل جامعه آماري به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.

برای تحلیل داده­های به دست آمده از نرم­افزار SPSS بهره گرفته شد. بدین منظور از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون K-S برای تشخیص نرمال بودن داده­ها و ضریب همبستگی پیرسون برای تأیید فرضیه­های مدل استفاده شد.

در مجموع شواهدی بر رد فرضیه­ها وجود نداشت و از نتایج به دست آمده مشخص شد که بین اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد اداره آموزش و پرورش شهرستان نور رابطه­ی معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف اصلی.. 7

1-5- تشریح روش تحقیق.. 7

1-6- مراحل انجام تحقیق.. 8

1-7- ابزار گرداوری اطلاعات... 8

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 8

1-9- قلمرو تحقیق.. 8

1-9-1- قلمرو زمانی.. 8

1-9-2- قلمرو مکانی.. 8

1-9-3- قلمرو موضوعی.. 9

1-10-تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه­ها 9

فصل دوم: مبانی نظری در مورد اتوماسیون اداری.. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- تعریف اتوماسیون اداری.. 12

2-3- مزایا و معایب اتوماسیون اداری.. 13

2-4- ارگونومی در مکانیزاسیون اداری.. 14

2-4-1- صندلی اداری.. 15

2-4-2- صفحه نمایش (مانیتور کامپیوتر). 15

2-4-3- صفحه­کلید و ماوس... 16

2-5- بکارگیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.. 16

2-6- سیستم­های اطلاعاتی.. 18

2-7- تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی.. 19

2-8- اهمیت اطلاعات و سیستم­های اطلاعاتی.. 21

2-9- انواع سیستم­های اطلاعاتی.. 21

2-10- سیستم­های اطلاعاتی و رایانه­ها 23

2-11- مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. 24

2-11-1- سیستم­های اطلاعاتی مدیریت (MIS). 25

2-11-2- سیستم­های اطلاعات سازمانی.. 26

2-11-3- سیستم­های میان سازمانی.. 26

2-11-4- سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS). 26

2-11-5- سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت... 26

2-11-6- سیستم­های پشتیبانی­گیری (DSS). 27

2-11-7- سیستم­های پشتیبانی گروهی (GSS). 27

2-11-8- سیستم پردازش معاملات (TPS). 28

2-11-9- سیستم پردازشی تعاملات (TPS). 28

2-11-10- سیستم­های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS). 28

2-11-11- سیستم کارکنان دانشی (KWS). 29

2-11-12- سیستم­های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی) (ESS). 29

2-12- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 30

2-13- طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی بر اساس نوع حمایت­ها 31

2-13-1- سیستم­های پردازش تعامل.. 31

2-13-2- سیستم­های گزارشات مدیریت... 31

2-13-3- سیستم کارکنان دانش.... 31

2-13-4- سیستم­های پشتیبانی تصمیم­گیری.. 31

2-13-5- سیستم­های اتوماسیون اداری.. 31

2-13-6- سیستم­های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی). 31

2-13-7- سیستم­های خبره 31

2-13-8- سیستم­های پشتیبانی تصمیمات گروهی.. 32

2-14- سیستم­های اطلاعاتی اتوماسیون اداری.. 32

2-15- نمونه کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری.. 33

2-15-1- سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS). 33

2-15-2- سیستم­های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS). 33

2-15-3- سیستم­های اطلاعاتی عملیاتی   (TPS). 33

2-15-4- سیستم­های اطلاعاتی مدیریت (MIS). 34

2-15-5- سیستم­های مطالعاتی کمک به تصمیم­گیری (DSS). 34

2-15-6- سیستم­های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES). 34

فصل سوم: عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد سازمان. 35

3-1- مقدمه. 36

3-2- بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهره­وری سازمان. 37

3-2-1- تعریف بهره­ وری.. 37

3-2-2- اهميت بهره­ وري.. 37

3-2-3- عوامل مؤثر بر افزایش بهره­ وری.. 38

3-3- بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد. 41

3-3-1- تعریف ارزیابی عملکرد. 41

3-3-2- دیدگاه­های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 42

3-3-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 43

3-4- بهبود كار و اتوماسيون. 44

فصل چهارم: مدل تحقیق.. 46

4-1- مقدمه. 47

4-2- معرفی مطالعه موردی.. 48

4-3- پیشینه­ی تحقیق.. 49

4-3-1- سیر تکامل فناوری اداری.. 49

4-3-2- اتوماسیون اداری در تهران. 49

4-3-3- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 51

4-4- مدل تحقیق.. 56

4-4-1- شمای کلی مدل. 56

4-4-2- متغیرهای مدل. 57

4-4-3- فرضیه­های مدل. 58

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده­ها 59

5-1-مقدمه. 60

5-2- روش تحقیق.. 61

5-3- ابزار جمع­آوری داده­های پژوهش.... 62

5-4- طراحی پرسشنامه. 63

5-5- سوالات پرسشنامه. 64

5-6- تجزیه و تحلیل داده­ها 65

5-6-1- آمار توصیفی.. 65

5-6-2- آزمون فرضیه­ها 77

فصل ششم: نتیجه­گیری.. 88

6-1- مقدمه. 89

6-2- خلاصه پژوهش.... 90

6-3- نتیجه­گیری.. 91

6-4- نتیجه فرضیه­ها 92

6-5- پیشنهادات کاربردی.. 93

6-6- محدودیت­ها 94

منابع.. 95

پیوست... 98

 

مهندسی صنایع و مدیریت

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 23,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
final-project_186571_7414.zip390.7k